keskiviikko 6. heinäkuuta 2022

Yleisen näyttelyn keskussalin parvi

Riis. HKM, CC BY 4.0
Eilisessä tekstissä katse kohdistui ensisijaisesti keskussalin parvelta alas. Kun nyt käännämme suunnan on syytä ensimmäiseksi todeta, että

Itse näyttelö huoneen pää-rakennus on suuri avara neliö jonka sivut ovat 150 jalkaa pitkät ja jonka korkeata lasiseinällä varustettua kupukattoa kannattaa kahdeksan paksua pylvästä [... Ne] ovat parven rajalta kaunistetut kahdeksalla Suomen läänin vaakunalla ja lipuilla kuin myöskin kuudellatoista maamme etevimpien miesten veistomuotokuvilla kuin Runeberg'in, Lönrothin, Cygnaeuksen y. m. (Keski-Suomi 12.8.1876)

Keski-Suomeen kirjoittanut on lukemistani raportoijista ainoana dokumentoinut parvelta myös vaikutuksen tehneen rakenteen

Pää-oven vastaiselle puolelle parvelle, telineille, on rakennettu summatoman suuri ratas-rakennus, josta alas riippuva heiluri harvoilla, vakavilla, hyvin säännöllisillä liikkeillä jouduttaa rientoaan ajan mukaan. Yhteydessä tämän konehiston kanssa ovat noin jalan pituiset osoittimet, viisarit, jotka itse rakennuksesta ulompana olevalla pyöreällä numerotaululla osottaa miten aika milloinkin on edistynyt. Tunnin ajan kuluttua kohoaa rakennuksessa eräs vasara, ei niin pienen pieni ellei juuri suuren suurikaan, ja laskeutuu erään kellon laitaan, joka olisi liian pieni kirkon, vaan kovin suuri porokelloksi, ja jonka ääni rakennuksessa kaikuu kaikkialle. Eloa mainitussa koneessa ylllä pitää raskaat rautapainot ripustettuna tavallisen kuormaköyden päähän. (Keski-Suomi 12.8.1876)

Vastapäätä sisääntuloa parvella on kello, mutta se ei tunnu vastaavan kuvausta.

Riis. HKM, CC BY 4.0
Riis. HKM, CC BY 4.0

Parven muusta sisällöstä vallitsee yhteisymmärrys, mutta sen moninaisuutta ei kukaan tarkkuudella ylöskirjannut.

Kun täältä nousemme ylös avaraan parveen, aukenee silmäimme eteen hienomman kotiteollisuuden ihmeteltävän suuri rikkaus. Ken sitä ennen ei ole tottunut näkemään niin mitään tämänlaatuisia tuotteita, hän ehkä epäilee olevansa Suomessa ja näkevänsä suomalaisen teollisuuden näytteitä, niin monipuoleinen ja rikas on tämä osasto. Taidokkaasti valmistettuja nukkapeitteitä, niverrysteoksia, astioita, kotimaisten miesten laatimia soittokoneita ja... vaikeaksi kävisi meidän luetella erikseen kaikkia täällä löytyviä esineitä; emme tiedä mistä alamme, mihin lopetamme, ja pyydämme siis lukijan luvalla näitä ainoastaan hetkisin... katsella. (Keski-Suomi 22.7.1876)

Jos menemme noita leveitä rappuja myöten kalterille, joka on hyvin tilava ja jonka pylväät ovat kaunistetut lipuilla ja maamme mainioin miesten muoto-kuvilla, niin silmiämme kohtaa kirjava kokoelma kaikenlaisia tavaroita, joita mielihyvällä pysähdymme katselemaan, kun tiedämme että edessämme on levitettynä Suomen yhteisen kansan käsitöitä, joita on koottu kaikkialta koko maastamme ja jotka antavat todistuksen tämän kansan ahkeruudesta ja ky'ystä. (US 7.7.1876)

Ei kommentteja: