keskiviikko 15. kesäkuuta 2011

Muistiorganisaatioiden sähköisistä aineistoista

Eilisen valitusvirteni jälkeen lauloin Facebookin puolella vielä joitakin kertosäkeitä, jonka jälkeen eräs tuttavani ohjasi minut kohti SLS:n lomaketta Kysely käyttäjille muistiorganisaatioiden sähköisistä aineistoista. Olin sitä kurkistanut ja todennut työlääksi. Mutta elämä on ja vastausaikaa jäljellä joten toimeen.

1) Olen (/Olemme) "historiasta tai perinteestä kiinnostunut, historian harrastaja"
3) Oletko käyttänyt sähköisiä kulttuuriperintöaineistoja? "Kyllä"
4) Jos olet käyttänyt, kuinka paljon ja millaisia? "Huomattavan paljon, luulisin. Digitoituja kirjoja, digitoituja asiakirjoja, digitoituja sanomalehtiä, museotietokantoja, monia erilaisia tietokantoja ja hakemistoja."
5) Mitkä käyttämistäsi sähköisistä kulttuuriperintöaineistoista ovat olleet itsellesi tärkeimpiä ja tarpeellisimpia? Millä perusteella? "Historiallinen sanomalehtiarkisto, sillä mikrofilmeiltä aineistoa ei olisi tullut käytettyä samassa laajuudessa. Digitoidut voudintilit ja kirkonkirjat ovat myös houkutelleet laajempaan aineiston käyttöön kuin jos samoja olisi pitänyt lukea mikrofilmeiltä."
6) Mitkä käyttämistäsi sähköisistä kulttuuriperintöaineistoista ovat olleet itsellesi hankalimpia ja ongelmallisimpia? Millä perusteella? "Archive.org:n ja Googlen digitoimat kirjat, joiden perustiedot (kieli, otsikko, julkaisuvuosi) viturallaan. Tehnyt hauista tarpeettoman työläitä. Kungliga biblioteketin digitaalisessa sanomalehtihaku olisi huomattavasti hauskempi, jos tarjolla olisi aikarajan anto. Yhtä alkeelliseen ongelmaan olen törmännyt myös ancestry.com:n tarjoamassa sanomalehtiaineistossa."
9) Miten sähköinen ympäristö on muuttanut tai tulee muuttamaan omia kulttuuriperintöaineistojen käyttötapojasi ja aineistolla tekemääsi tutkimusta? "Ohjannut monipuolisen ja alkuperäisen aineiston käyttöön. Mutta myös turhan serendipiteettiseen aineiston käsittelyyn?"
10) Mitä sähköisiä aineistotyyppejä olet käyttänyt? "asiakirjoja; karttoja; piirustuksia tai julisteita; valokuvia; kirjoja, jotka on alun perin julkaistu paperimuodossa, mutta myöhemmin digitoitu sähköiseen muotoon; e-kirjoja, jotka on alun perin julkaistu sähköisessä muodossa, joko yksinomaan tai paperimuodon rinnalla; sanoma- ja aikakauslehtiä, jotka on alun perin julkaistu paperimuodossa, mutta myöhemmin digitoitu sähköiseen muotoon; e-lehtiä, jotka on alun perin julkaistu sähköisessä muodossa, joko yksinomaan tai paperimuodon rinnalla; liikkuvaa kuvamateriaalia, televisio-ohjelmia; liikkuvaa kuvamateriaalia, elokuvia; äänitallenteita, haastatteluita; äänitallenteita, radio-ohjelmia; esineitä; taideteoksia; verkkosivuarkistoja, joihin on kerätty vanhoja verkkosivustoja (esim. Way back machine tai Suomalainen verkkoarkisto); tieteellisiä data-aineistoja (esim. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto)
11) Tähän voi tarvittaessa eritellä tarkemmin, millaisia aineistoja on käyttänyt. "Haistakaa home" eikun "Esimerkkejä poimittavissa blogista http://sukututkijanloppuvuosi.blogspot.com/"
12) Minkä organisaatioiden sähköisten aineistojen verkkopalveluita olet käyttänyt? Mainitse tärkeimpiä. "Doria; Kansallisarkisto, Digitaaliarkisto; Kansalliskirjasto, Historiallinen sanomalehtikirjasto sekä aikakauslehdet ja pienpainatteet; Suomen sukuhistoriallinen yhdistys, Digiarkisto; Åbo Akademi, Elektroniska bildarkiv; Museovirasto, Kulttuuriympäristö‐rekisteriportaali; Suomen Sukututkimusseura, Hiski‐tietokanta; Rantatuvan kartta-arkisto; Ancestry.com; familysearch.org; Google Books; KB:n digitoidut sanomalehdet;"
13) Millaisia kokemuksia sinulla on edellä mainitsemiesi verkkopalveluiden käytöstä? "Pääosin antoisia"
14) Oletko käyttänyt ulkomaisia muistiorganisaatioiden sähköisten aineistojen verkkopalveluita? "Kyllä"
15) Jos olet käyttänyt, mitä? Millaisia kokemuksia sinulla on niiden käytöstä? "Tota listasin jo tuohon aiempaan, kun siinä ei erikseen sanottu, että piti olla vaan kotimaisia." eikun "Ancestry.com; familysearch.org; Google Books; KB:n digitoidut sanomalehdet; Archive.org
Pääosin antoisia."
16) Oletko voinut korvata sähköisessä muodossa olevalla aineistolla alkuperäisten käyttämisen, vai oletko joutunut käyttämään myös alkuperäisiä? "kyllä, olen käyttänyt ainoastaan sähköistä aineistoa"
17) Tähän voi eritellä tarkemmin edellistä kysymystä. "Digitaalisen aineiston käyttämiseksi olen joutunut turvautumaan paperisiin luetteloihin, mutta en alkuperäiseen aineistoon."
18) Oletko käyttänyt sähköisiä aineistoja, joilla on käyttörajoituksia? "en"
20) Millaisia tiedonhakuja olet tehnyt sähköisten aineistojen käyttöliittymissä? "olen etsinyt tiettyä asiakirjaa/valokuvaa/esinettä tms.; olen etsinyt tietoa tietystä aiheesta; olen selannut tietyn kokoelman sisältöä"
21) Jos olet tehnyt erilaisia tiedonhakuja eri aineistoista, tähän voi eritellä niitä tarkemmin. "jessus, oletteko tosissanne?" eikun ...
22) Kuinka tiedonhaku on onnistunut, onko se ollut helppoa vai vaikeaa? "pääsääntöisesti helppoa"
23) Mitkä seuraavista ovat mielestäsi välttämättömät hakuehdot käyttöliittymissä? "avoin haku kaikista kentistä; kokoelma, arkisto tms. aineistokokonaisuus; vuosiluku (esim. asiakirjan, valokuvan, esineen valmistusaika, ei esim. digitointiaika)"
24) Tähän voi kommentoida tarkemmin välttämättömiä hakuehtoja. "Vuosilukuja pitää voida hakea vuosivälillä!"
25) Mitkä seuraavista ovat mielestäsi välttämättömät sähköisten aineistojen metatiedot? "tekijä (alkuperäisen asiakirjan, esineen, kuvan jne tekijä, ei esim. digitoija); vuosiluku (esim. asiakirjan, valokuvan, esineen valmistusaika, ei esim. digitointiaika)"
26) Tähän voi kommentoida tarkemmin välttämättömiä metatietoja. "Digitoidusta kartasta pitäisi olla haettavana kaikki relevantit paikannimet."
27) Mikä sähköisen aineiston käyttöliittymä on mielestäsi erityisen helppokäyttöinen ja toimiva? Millä perusteella? "Sellainen jossa voi hakea joko täysin yleisesti tai tietyn aineiston kohdalla hyvin tarkasti. Eli tarvittaessa hyvin spesifein arvoin, jotka ovat relevantteja esim. vain tietylle asiakirjatyypille. (Ancestry.com esimerkki palvelusta, joka tarjoaa molemmat)"
28) Mikä sähköisen aineiston käyttöliittymä on mielestäsi erityisen vaikeakäyttöinen ja hankala? Millä perusteella? "Jos ei ole simppeliä hakua ja/tai monipuolista hakua. rajoittaa mahdollisuuksia."
29) Mitkä ovat mielestäsi suurimpia ongelmia nykyisissä käyttöliittymissä? Miten toivoisit niitä parannettavan? "Erilaiset hakulogiikat eri paikoissa."
30) Oletko antanut palautetta sähköisistä aineistoista? Jos olet, millä tavoin olet antanut palautteen? "olen osallistunut asiakastyytyväisyyskyselyyn; olen antanut suullista palautetta muistiorganisaation henkilökunnalle; olen lähettänyt sähköisesti palautetta; olen antanut palautetta muulla tavoin, valittamalla blogissa"
31) Jos olet antanut palautetta, onko siitä mielestäsi ollut hyötyä? Onko palautteeseesi vastattu? "Toisinaan on."
32) Tähän voi eritellä tarkemmin sekä antamaasi palautetta että ehdotuksia siitä, miten haluaisit jatkossa palautetta antaa. "No en kyllä enää jaksa" eikun...
33) Oletko esittänyt toiveita digitoitavien aineistojen valinnasta? "Kyllä"
34) Jos olet esittänyt toiveita digitoitavien aineistojen valinnasta, onko toiveisiisi vastattu? "Ei vielä, kyseessä oli Kansalliskirjaston kysely. Pelasta kirja ei ole muuten tainnut vieläkään digitoida karttoja, joita sponssasin kylmällä käteisellä."
35) Millä kriteereillä muistiorganisaatioiden tulisi valita digitoitavat aineistot? "aineiston käyttömäärien perusteella; asiakkailta tulevien toiveiden perusteella; "
36) Tähän voi eritellä tarkemmin toiveita digitoitavien aineistojen valinnasta."Ihanko totta?" eikun...
37) Miten muistiorganisaatiot voisivat mielestäsi parhaiten ottaa huomioon käyttäjien toiveet digitointeja suunniteltaessa? "ottamalla käyttäjien edustajat mukaan päättämään digitoitavista aineistoista esimerkiksi organisaation työryhmiin"
38) Tähän voi eritellä tarkemmin sitä, miten käyttäjien mielipiteet voidaan parhaiten ottaa huomioon digitoitavia aineistoja valittaessa. "Kuuntelemalla käyttäjiä eikä heitä mukamas edustavan yhdistyksen toiminnanjohtajaa."
40) Oletko tilannut maksullisia sähköisiä jäljenteitä eli digitoittanut tarvitsemaasi aineistoa muistiorganisaatiossa? "Kyllä"
41) Jos olet tilannut maksullisia sähköisiä jäljenteitä, mistä aineistosta? Millaisia kokemuksia sinulla on digitoittamisesta? "Perukirjoista ja valokuvista. OK kokemuksia."
42) Miten muistiorganisaatioiden tulisi tiedottaa uusista sähköisistä aineistoista? "tulisi tiedottaa valmistuneista digitoinneista ja uusista sähköisistä aineistoista siinä vaiheessa kun ne tulevat asiakaskäyttöön; tulisi tiedottaa tulossa/käynnissä olevista digitoinneista; tulisi tiedottaa vuosittain digitoiduista aineistoista; tulisi pitää ajantasaista listaa käynnissä olevista digitoinneista/digitointisuunnitelmaa verkkopalvelussa"
43) Tähän voi eritellä tarkemmin toiveita uusista sähköisistä aineistoista tiedottamisesta "rss-syöte uutuuksiin sopivalla tasolla"
44) Oletko käyttänyt tekstintunnistamismenetelmällä (OCR) digitoituja aineistoja? Mitä aineistoja? Miten olet hyödyntänyt OCR-menetelmää? "Kyllä. Sanomalehtiä ja kirjoja"
45) Vaikuttavatko digitoinnin tekniset ratkaisut omalla kohdallasi aineiston käyttömahdollisuuksiin? "Kyllä: digitoituihin aineistoihin liitettävien metatietojen valinta; digitoinnin tekeminen mustavalkoisena, harmaasävyisenä tai nelivärisenä; digitoinnin tekeminen tekstintunnistamismenetelmällä ; digitoinnin tekeminen mikrofilmiltä tai alkuperäisaineistosta"
46) Tähän voi eritellä tarkemmin digitoinnin teknisten ratkaisujen merkitystä aineiston käytölle. "Jasso" eikun...
47) Millaisia uusia sähköisten aineistojen sovelluksia haluaisit? "Ancestry.com:n sukupuutyyppisiä crowdsourcing-ratkaisuja, joissa tutkijoiden toiminnan seurauksena syntyy uutta tietoa ja mahdollisuuksia löytää sitä."
48) Oletko itse digitoinut aineistoa omaan käyttöösi? "kyllä"
49) Jos olet, kuinka paljon, millaista aineistoa ja kuinka järjestelmällisesti? "Suhteellisen paljon, täysin epäjärjestelmällisesti, valitettavasti."
50) Jos olet, mitä haluaisit tehdä aineistolle, kun et enää tarvitse sitä? "Tulen tarvitsemaan aineistoa myös tulevaisuudessa, joten haluan säilyttää sen yksityisinä muistiinpanoinani"
51) Tähän voi eritellä tarkemmin toiveita tai visioita yksityisten käyttäjien digitoimien aineistojen hyödyntämisestä "joo, mutta kun tähän on mennyt jo tunti" eikun...
52) Oletko käyttänyt sellaisia sähköisiä aineistoja, joissa on mahdollisuus sosiaaliseen metatietoon? Oletko lisännyt tietoja tai jättänyt kommentteja? "Olen, ja olen myös jättänyt lisätietoja tai kommentteja."
53) Jos olet käyttänyt aineistoja, joissa on mahdollisuus sosiaaliseen metatietoon, mitä aineistoja ne ovat olleet? "Amerikkalaista väestötietoa / Ancestry.com"
54) Haluaisitko, että nykyistä useampiin aineistoihin voisi lisätä sosiaalista metatietoa? Millaisiin aineistoihin ja millaista metatietoa? "Kyllä. Kaikkeen tägityyppistä tietoa silläkin uhalla, että systeemi menee tukkoon."
55) Oletko pelannut Kansalliskirjaston Digitalkoiden Myyrä-pelejä tai osallistunut muuhun sähköiseen aineistoon liittyvään talkoistamiseen? "Kyllä"
56) Mitä mieltä olet talkoistamisesta? "Hyvä idea, mutta Myyrä-pelit tyhmiä. Ancestry:n sukupuu parempi esimerkki toimivasta yhteistyömallista."
57) Muita kommentteja liittyen sähköisiin kulttuuriperintöaineistoihin "No ei tosiaankaan tässä vaiheessa. Kiitos kysymästä kuitenkin."

2 kommenttia:

Hurmioitunut kirjoitti...

Kiitos tästä tietoiskusta. Bongasin jo muutaman uuden muistiorganisaation, joita voisi joskus kurkata :)

Kaisa Kyläkoski kirjoitti...

Täytäpä lomake, niin löydät vielä täydellisemmän listan...