tiistai 8. marraskuuta 2022

Viulistin konsertti Turussa 1782

Turun kaupungilla on hupaisa sivu Suomen historian merkkipaaluja: Ensimmäisenä Turussa. Tietoihin luvataan ottaa korjauksia, joten niillä on jonkinasteista luotettavuutta. Uskotaan siis, että vuonna 1773 "Kansalaiset nauttivat maamme ensimmäisestä julkisesta konsertista Turun Akatemian juhlasalissa." Myöhemmästä konserttielämästä on varmasti huolellista selvitystä, mutta laiskuudessani lainaan käsillä olevaa Panu Savolaisen väitöskirjaa: "Säännölliset ’julkiset’ konsertit Turussa alkoivat vuonna 1791 Turun soitannollisen seuran aloitettua toimintansa. Seura käytti konserttisalinaan pääasiassa jo aiemmin mainittua Seipellin talon assemblée-salia vuosina 1791–1808."

Väliin jääviin vuosiin osuu viulistin vierailu, josta ilmoitettiin Turussa ilmestyneessä lehdessä 5.12.1782. Ilmoitus kopsattiin lähes sellaisenaan Stockholms Posteniin (17.12.1782) tiedonantona Turusta. (Stockholms Posten harrasti tätä kopiointia suhteellisen ahkerasti.)

En Violist wid namn Zaar, som kallar sig Kongl. Swensk Hof- och Kammar-Musicus, har nyligen anländt hit til Staden, och tänker här upföra en Concert, hwarwid han wil låta höra sih så wäl uti Solo på Violin, som i sång, och deribland äfwen en Aria, hwarwid han accompagnerar sig sjelf på Zittra. Efter en gjord twåårig utrikes resa, säger han sig nu wara sinnad at begifwa sig härifrån til Stockholm. 

Osakuntamatrikkelin mukaan Johan Gottfrid Zaar oli vuosina 1773-80 näyttelijä ja laulaja Tukholman kuninkaallisessa oopperassa. Seuraavina vuosina hän oli enimmäkseen Kristianiassa, mutta Turusta kerrottu ja kaupungissa käynti viittaa vahvasti parin vuoden oleskeluun esim. Pietarissa.

Konsertti tuli pidettyä ja Stockholms Posten julkaisi 28.12.1782 siitä Turusta lähetetyn kuvauksen.  Nyt kyse ei ollut (kai) painetun tiedon kopioinnista vaan aidon yksityiskirjeen kierrätyksestä julkisuuteen. 

Utdrag af et bref, dateradt Åbo den 10 December 1782: Sistledne Söndag hade wi här på Kongl. Academien en Concert, upförd af Kongl. Hof-Musicus Zaar, hwilken med så almänt bifall afhördes, at man så godt som nödgadt honom qwar i 8 dagar, för at ännu nästkommande Söndag gifwa oss en. Jag fruktar at intet rum i hela Åbo kan hysa den myckenhet folk, som då åstundar höra honom. Utom den delicatesse med hwilken han tracterar Violen, intogs man här ganska mycket af hans röst och Zittra, som accompagnerade hwarandra. För min del förtjustes jag af en liten Ariette öfwer Hertigens af Småland födelse, så wacker at jag intet wet om något wackrare kan gifwas. Zaar war sjelf Auctor, ock fast jag icke kan meddela dig det näjet at höra Musiquen bör jag dock icke underlåta, at sända dig orden, som afsjöngos. De woro följande... 

Alkuperäisen ilmoituksen mukaan turkulaiset saivat kuulla sekä laulua sitran säestyksellä että viulun soittoa. He olivat niin ihastuneita, että Zaar jäi viikoksi kaupunkiin antaakseen toisenkin esityksen - sillä vain sunnuntaisin sopi pitää konsertteja? Kirjeen kirjoittaja ihastui erityisesti Zaarin omaan aariettaan, joka oli kirjoitettu kuninkaallisen prinssin syntymän johdosta. 

Ei kommentteja: