sunnuntai 6. maaliskuuta 2022

Lisää varhaisia palovakuutuksen ottajia

Nykyisen Suomen alueen palovakuutusten listaus jatkuu numeroista 2251-2500 (*). Siinä missä edellisestä 250:sta kertyi 35 suomalaista vakuutusta, tässä otoksessa on 21.

Kertauksena, että Riksarkivetilla on digitoituna palovakuutuksia ja niiden karttoja ja Centrum för näringslivshistoria on digitoinut rakennusarviointeja ja karttoja. Ainakin varhaisten vakuutusten osalta hakutulokset ovat sivustoilla samat ja olen merkinnyt säilyneet ja digitoidut kappaleet listaan. Panu Savolaisen esityksistä tiedän, että Turun palovakuutuksia on Turun kaupunginarkistossa. 

Kaavio viljamyllystä Kuopiossa

N.o 2260 Justitiae-Rådman Öhmans, 
N:o 2261 afl. Klädeswäfwaren Kekonii och 
N:o 2262 Regements-Pastoren Laurei Gårdar i Åbo
N:o 2294 Waktmästaren Holmbergs Gård i Åbo
N:o 2296 Handelsmannen Ringwalls och 
N:o 2297 Ord. Landtmätaren Ståhlströms Gårdar i Åbo
N:o 2301 Handelsmannen Ingbergs, och 
N:o 2302 Uhrmakaren Brenners Gårdar i Tawastehus
N:o 2318 Åbyggnaden på Såckerbruket i Borgo Stad
N:o 2339 Borgmästaren Björkmans Åbyggnader i Wasa
N:o 2369 Assessoren och Krono-Befallningsmannen Hornborgs Mjölqwarn, belägen uti Björneborgs Län, Öfre Satagunda Öfredels Härad och Pitkäkoski Forss i Ikalis Socken [digitoitu]
N:o 2374 Coopvaerdie-Capitainen Strandheims
N:o 2375 Coopvaerdie-Capitainen Forselii och 
N:o 2376 Coopvaerdie-Capitainen Ingmans Gårdar i Åbo
N:o 2392 Handelsman Clayhills Gård i Lovisa
N:o 2414 en Capitenen Tavast, Bönderne Anders och Sylvester Korrhoser tilhörig Qwarnbyggnad uti Wiando Forss, Sawolax Län, Öfre Sawolax Härad och Cuopio Socken [digitoitu]
N:o 2432 Handelsmännerne Carl och Jacob Holmsteins Gård i Lovisa
N:o 2457 Handelsmannen Heidenstramhs Gård i Helsingforss
N:o 2476 Assessoren Printz Gård i Lovisa
N:o 2499 en Lazaretts Byggnad, och 
N:o 2500 Handelsmannen Maxmontans Gård i Åbo

(*) Inrikes Tidningar 1796-02-12, 1796-02-16, 1796-02-24, 1796-02-26, 1796-04-12, 1796-04-15, 1796-04-20, 1796-05-17

Ei kommentteja: