maanantai 9. helmikuuta 2015

Postiaikataulut vuosina 1752-1801

Kotuksen Vanhan kirjasuomen korpukseen sisältyvistä almanakkateksteistä saa Suomen postiliikenteestä kuvan, jossa merkityksellistä on viestien tulo Turkuun ja niiden lähteminen Tukholmaan tai Pohjanmaalle. Ketään ei (Turussakaan) kiinnostanut se, milloin sieltä lähtivät kirjeet "rajamaille ja Helsinkiin"?

Siis vuonna 1752
Postein Lähdendö Turusta
Tuorstaina joca on oikia Posti Päiwä Lähtee Posti caickehin Ruotzin ja Pohjan-maan Caupungeihin, ja nijn pian cuin Posti on tullut rajamaista ja Helsingforsista, ja nijn edespäin yli Meren; 
Vuoteen 1801 mennessä posti kulki kaksi kertaa useammin.
Maanantaina ja Tuorstaina , jotka owat oikiat Posti-Päiwet , Lähtee Posti kaikkihin Ruotzin ja Pohjanmaan Kaupungeihin , ja njin pian kuin Posti on tullut Rajamaistä ja Helsingforssista , läheteeään se sama Castelholmaan , ia njin edespäin yli Meren
Paitsi silloin kun ei kulkenut. Uutinen jäätilanteen estämästä kulusta ylempänä sanomalehdestä Inrikes tidningar 7.5.1800 ja alempana sanomalehdestä Inrikes tidningar 29.3.1805.

(Kastelholma välipisteenä esiintyy jo vuoden 1787 almanakassa.)

"Postein tulo Turcuhun." vuonna 1752 kuvattiin näin
Oikia Ruotzin Posti joca Stockholmista lähtee Perjandai illalla , tulee jos hywä ilma on merellä oikiana päiwänä, Manantai illalla, yöllä eli wijmistäkin Tijstaina; mutta wasta tuulella ja Sää Ricolla wijpyy Posti coco Cuucauden.
Pohjan maalda tulee Posti enimitten Yöllä keskiwijckoa wastaan, mutta Syxyllä, ja kewäillä Biörneborin wirran tähden myöhemmäldä cuin tawallinen on.
Hämeen-Linnan eli Jylä-Posti tulee kerran wijckosa enimitten Keskiwijckona, että ne breiwit lähetetän Tuorstaisen Postin canssa.
Raja-maista ja Helsingforsist tulee Posti Perjandai Aamulla kel. 5 eli 6.
Teksti oli lähes sanasta sanaan sama almanakassa 1784 ja 1786.

Kuvituksena puolet 6.9.1938 julkaistuista postin juhlamerkeistä, jotka on taiteillut Signe Hammarsten Jansson. Nämä ja monet muut merkit on Postimuseo tammikuun lopussa jakanut avoimena datana. He tarjoavat verkossa myös tuoreet yleisöluentonsa:

Ei kommentteja: