torstai 4. maaliskuuta 2010

Sjösängin myöhemmästä omistuksesta

Aamulla mainitut käräjäjutut kertoivat siis Sjösängin omistusmuutoksista 1680-luvulla. Vuonna 1684 mestari Israel Olofsson riitelee "svåger" Erik Larssonin kanssa Sjösängin asioista ja vuonna 1688 Israel saa 3 lainhuutoa Sjösängille, jonka hän on ostanut ruukkivalttari Johan Enqvistiltä.

Yo-matrikkelin viitteistä tietoa Israelista: "A. Gräsbeck, Släkten Ingman och karakresen »Matts Misch, grytstöpare ...». SSV 32 (1948) s. 81 (Israel Olofsson Norberg. Grytgjutare. Förvärvade under sitt äktenskap Sjösäng rusthåll i Pojo [RA ll 35, Pojo domb. 17/1 1726] samt 1688 två tredjedelar och 1693 en tredjedel av bördsrätten till sin hustrus moders fädernegård, Kavasto rusthåll i Kisko; sistnämnda gård sålde han dock redan 1697. [RA ll 34, Tenala domb. 23/10 1725] - Gift med Gertrud Mickelsdotter, dotter till Mickel (Kopparman) och Valborg Henriksdotter Winter (Winterus, Winterman). Hon sålde 11/11 1720 Sjösäng. [RA Lojo 82, Pojo lagfarter 21/6 1723]);"

Google Books tarjosi leikkeen kirjasta Jan Wall: Tjuvmjölkande väsen (s. 166)

Israel löytyy myös Stefan Nylanderin esityksestä BORGARE, HANDELSMÄN OCH HANTVERKARE I EKENÄS FÖRE 1721 "Nordberg, Israel – grytgjutare, förekommer från 1690-talet. Antagligen arbetade han i något av de närliggande bruken."

Tilan edellinen omistaja Johan Enqvist ja Erik Larssonillakin jotain osuutta asiaan? Ennen Israelia SAY näyttää kovin sekavalta: 1634-53 s. 28, 1654 - 1673 s. 29, 1674-1693 s. 29

Yo-matrikkelin viitteistä: "KA mf. ES 1882 (ll 5) Karjalohjan ja Pohjan käräjät 7.–8.1.1670 f. 9 (dhe andra Syskonän såsom i synnerheet den eena broderens Lars Jacobssons Enckia hustru Brijtha Ståhlhane. Lohilammen ja Sjösängin Enqvist-suvun perintökysymyksiä käsitellään myös (ll 7) 11.–12.3.1681 s. 172 ja (ll 21) 6.–8.10.1704 s. 407)"

Sivusta 9 [SSHY-kuva jäsenille] erotan SAY:ssä Sjösängissä esiintyvän Hans Mårtenssonin, jonka vaimon edellinen mies (??) Jöran Jacobsson ja tällä veli Johan Jacobsson, vanhempien perintö jakamatta vuodelta 1651?

Lars Jacobsson ja Brita Ståhlhane Elias Lönnrotin sukulaisia? "Dragonen Erik Losten var Elias Lönnrots farfars far och är stamfar för släkterna Lönnroth och Sylvander. Han blev gift med Margareta Gabrielsdotter, en utomäktenskaplig dotter till rusthållaren Gabriel Enroth på Lohilampi rusthåll, en central gestalt i kapellförsamlingen. För övrigt var Gabriel Enroths farmor Brita Stålhane från Irjala i Vichtis."

Juha Vuorelan taulussa samat nimillä "Lauri Jaakonpoika ja Pirkko"? Hänen blogissaan Sammatin Lohilammesta kolme vuotta sitten.

Yo-matrikkelin viitteistä: "KA mf. ES 1883 (ll 7)... Pohjan ja Karjalohjan käräjät 16.–17.11.1681 f. 151v (Johan Kikalander fordrade af Jungfru Anna Larsdotter i Loianlambi [Lohilampi] en Gullring, för hwilken broderen Jacob Enqwist swarade, och sade Kikaland: gifwit sin Syster Gullringen på Echtenskapz trolåfwan; hwar till Kikalander nekade, före lades honom eden, hwilken han eij åstadh komma kunde, Altderföre erkänner Rätten bem:te Jungf: Anna för Kikalandri åtahlu i det måhl frij, men anbelangande Gifftermåhlet hemstelles det Wördige Consistorium), 152 (Johan Kikalander badh att Rätten wille bewillia oplyssning på en Kittill och brennewijns Panna utan haltz exeqverat af Jacob Larsson Eneqwistz Moder för 39 3/4 D:r det honom bewilliades);"

Vuodesta 1728 tilan omisti Gabriel Kepplerus (Jarl Pousar: Släkten Kepplerus - Keppler. Genos 44(1973), s. 104-116))

Ei kommentteja: