lauantai 16. syyskuuta 2023

Reititys Torniosta Turkuun vuonna 1709

Kootessani vuoden 2019 alussa "tiennäyttäjiä"  eli matkustajille tehtyjä oppaita, joissa luetellaan tietyn tien etappeja, totesin, että varhaisinta tuntemaani ei oltu vielä digitoitu. Sittemmin puute on täytetty eli vuonna 1709 painettu Peter Warnmarkin Then Swänske Ulysses Eller En nyttig Rese-Book: Jnnehållandes Christeliga och Andächtiga Böner för the Wäg- och Siö-farande/ med Doct. Avenarij Morgon- och Affton-Signelser; Som ock några gudeliga Psalmer: Tillijka med en Wäg-Wijsare Öfwer Swerige och ther under liggiande Provincier on saatavilla Litteraturbankenissa. Nimensä mukaisesti puolet kirjasta on matkustamiseen liittyneitä rukouksia.

Kun (vihdoin) tutustuin kunnolla toiseen puolikkaaseen, hämmennyin. Kun paperi oli kallista ja painaminen tehtiin käsin, mitä järkeä oli painaa Suomen puolelta ensin reititys Torniosta Turkuun yhtenäisesti ja sitten myöhemmin sama tie, samoilla pysäyspaikoilla pätkittäin? No, minulle toisinnosta on se hyöty, että hieman kryptisistä kirjoitusasuista on kaksi versiota. 

Aika monta yllätystä olisi tullut tämän tiedon varassa liikkuvalle vastaan. Kuten tarve ylittää lukuisia jokia lautoilla. Jos ei ollut kiinnostunut Vaasasta, koukkaus Vähäkyrön Ojaniemen ja Laihian välissä olisi ottanut ainakin itseäni rankasti päähän. Satakuntalaisittain tietenkin ihmetyttää Kokemäenjoenlaakson ohittava koukkaus, mutta se on tuttu muistakin lähteistä. Omituisinta on kuitenkin pysähdyspaikaton 25 peninkulman loppupätkä Turkuun. Warnmarckilla ei ollut mitään tietoa tältä väliltä?

 • Til Tormo Stad (Tornio)
 • Til Kiemi / Kimi (Kemi)
 • Til Rugesta / Reiste
 • Til Simo / Suno (Simo)
 • Til Qwifwanjemi / Qwifwanjemi (Kuivaniemi)
 • Til Allhofwa / Ahlhafwa (Olhava)
 • Til Ihio / Ihio (Iijoki)
 • Til Kiällo / Kåhlo (Kello)
 • Til Uhlåstad / Uleå (Oulu)
 • Til Kiembola / Kiembla (Kempele)
 • Til Limingo /  Lännunge (Liminka)
 • Til Lunijocke / Lunwacki (Lumijoki)
 • Til Brahestad / Brahestad (Raahe)
 • Til Sahla / Sahle (Saloinen)
 • Til Pyhäjeki  / Pyhujocki (Pyhäjoki)
 • Til Yxhara / Yxare
 • Til Calojeki / Calajocki (Kalajoki)
 • Til Perkehauta / Parkaheuta
 • Til Lochto / Lackta (Lohtaja)
 • Til Rothsahla / Rotsala
 • Til Cautsari / Cuntsari
 • Til gamla Carleby Stad / Gamble Carlebystad (Kokkola)
 • Til Cronoby / Cronoby (Kruunupyy)
 • Til Läppelax / Läppelax
 • Til Kråkenäs / Kråkenäs
 • Til Jacobs Stad / Jacobstad (Pietarsaari)
 • Til Sundbyen / Sundbyen
 • Til Carleborg eller Nya Carleby St. / Carlebystad (Uusikaarlepyy)
 • Til Munsala / Munsala (Munsala)
 • Til Åhrewais / Åhrawiss (Oravainen)
 • Til Kåskie / Kåskie
 • Til Åynienie i lilla Kyro Sochn / Åjaniemei (Vähäkyrön Ojaniemi)
 • Til Waxa Stad / Wasa Stad (Vaasa)
 • Til Lachola / Lahela (Laihia)
 • Til Gumsehla / Gunsala
 • Til Hollolan / Hollola
 • Til Päldonemie / Päldome
 • Til Kuricka / Kuricka (Kurikka)
 • Til Kanhojocki / Kunsajocki (Kauhajoki)
 • Til Tafwaste Skantz / Tawaste Skantz (Hämeenkyrö?)
 • Til Åbo på Tawastkiöroskougun / Åbo, på Kyrckeskogen

Kauhajoelta Hämeenkyröön kulkeneella historiallisella tiellä on sivusto Kyrönkankaantie.

Ei kommentteja: