torstai 21. syyskuuta 2023

Lisää Ruotsin ajan palovakuutuksia

Tällä kertaa nykyisen Suomen alueen palovakuutusten listausta vakuutusasiakirjojen numeroista 4001-4250(*).

Digitoituina palovakuutuksia (sanallisia arviointeja ja piirustuksia) ei enää ole entisissä osoitteissa vaan Riksarkivet ohjaa nyt osoitteeseen Brandförsäkringsverkets stiftelse för bebyggelsehistorisk forskning. Panu Savolaisen esityksistä tiedän, että Turun palovakuutuksia on Turun kaupunginarkistossa.

Susikosken sahan kartta

N:o 4012 Häradshöfdingen Hr O. J. Ekmans Gård i Torneå Stad
N:o 4026 Jungfru Eva Christina Bönings Gård i Ekenäs Stad
N:o 4027 Krono- och Stads-Kassören Jacob Strandströms Gård i Ekenäs Stad
N:o 4048 Handelsmannen Mathias Seréns Nybyggnader och Förbättringar å dess Gård i Åbo Stad
N:o 4049 Hökerihandlanden Carl Schönes Gård i Åbo Stad
N:o 4050 Klädes-Fabrikören och Färgaren Carl Reinhold Normans Gård i Åbo Stad
N:o 4051 Hattmakaren Mäster Anders Lundströms Gård i Åbo Stad
N:o 4052 Tillbyggnad å en Klädes-Fabrikören och Färgaren Carl Reinhold Nordmans Gård i Åbo Stad
N:o 4066 Landtmäteri-Direktören Herr Joh. Magn. Gottskalks Gård och Fabriks-Egendom uti Björneborgs Stad
N:o 4067 Åbyggnader å Frälse Hemmanet Ala Lemo i Åbo Län, Pikie Härad och St. Karins Socken, tillhörigt Öfwer-Inspectoren wid Stora Sjö-Tullen Herr Lars N. Thuring [digitoitu]
N:o 4069 Fält-Kamreraren och Krono-Befallningsmannen Hr Bror Ulric Hasselblatts Sågwerk med derwid nödige hus, Palocki kalladt, i Cuopio Län och Leppäwirta Socken [digitoitu]
N:o 4070 Assessoren och Lands-Kamreraren Herr Gust. Salonii Särwerk, Susikoski, i Cuopio Län och Kärimäki Socken [digitoitu]
N:o 4098 Handelsmannen Carl Mennanders Gård i Åbo Stad
N:o 4099 Tillbyggnad å en Gård i Åbo Stad, tillhörig Kofferdi-Kapitenen Isac Torselius
N:o 4100 Råd- och Handelsmannen Adolph Lindskogs Gård i Jakobstad
N:o 4105 Hökaren Jacob Petrells Gård i Åbo Stad
N:o 4120 tillbyggnad och Förbättringar å en Gård i Åbo Stad, tillhörig Vice Lands-Sekreteraren Herr Johan Gustaf Collan
N:o 4121 Handelsmannen Johan Dals Gård i Åbo Stad
N:o 4122 Handelsmannen Anders Roos's Gård i Gamla Carleby Stad
N:o 4131 Tillbyggnader å Färgeri-Manufakturisten E. Stråles Gård i Borgo Stad
N:o 4147 Handelsmannen Carl Fr. Rahms Gård i Gamla Carleby Stad
N:o 4148 Tull-Inspektoren Christ. Hjertmans Gård i Gamla Carleby Stad
N:o 4157 Tullförwaltaren Ad. Fr. Clasens Gård i G. Carleby Stad
N:o 4161 Handelsmannen Eric Cohres Gård i Uleåborgs Stad
N:o 4162 Hofslagaren Mäster Lars Löfgrens Åbyggnader å tomterne N:o 54, 55 och 56 i Uleåborgs Stad
N:o 4178 Guld- och Silfwer-Arbetaren Mäster Gust. Elfwings Gård i Uleåborgs Stad
N:o 4183 Handelsmannen Joh Friemans Gård i Brahestad
N:o 4185 Handelsmannen Joh. Solitanders Gård i Borgo Stad
N:o 4189 Handelsmannen Johan Candelins Gård i Uleåborgs Stad
N:o 4190 Assessoren och Lands-Kamereraren Gustaf Salonii Gård i Kuopio Stad
N:o 4199 Färgaren Mäster And. Gust. Bredenbergs Enkas, Margareta Wickströms Gård N:o 25 i Uleåborgs Stad
N:o 4201 Kofferdi-Kapitenen Fredric Hedmans Gård i Uleåborgs Stad
N:o 4205 Handelsmannen Fredric Lindbäcks Gård i Gamla Karleby Stad
N:o 4211 Borgaren Isr. Salmbergs nybyggnader å dess Gård i Åbo Stad
N:o 4223 Borgaren Eric Fribergs Gård i Åbo Stad
N:o 4227 Byggnader å Bonden Henric Gustafsson Gestis ägande halfwa Skattehemman Sippola i Björneborgs Län, Nedre Satagunda Härad, Ulfsby Socken och Hjulböle By [digitoitu]
N:o 4238 Repslagaren Mäster E. Sundströms Gård i Ekenäs
N:o 4243 Handelsmannen C. W. Lindebergs Stenhus i Helsingfors

(*) Inrikes Tidningar 1803-05-11, 1803-05-17, 1803-05-18, 1803-07-20, 1803-08-19, 1803-08-24, 1803-10-19, 1804-09-19, 1804-09-21, 1804-09-26, 1804-10-02, 1804-10-03, 1804-10-05, 1804-10-12

Ei kommentteja: