torstai 25. toukokuuta 2023

Tänään projektiesittely ruotsiksi

Tänään ja huomenna SLS kokoaa yhteen väitöskirjatutkijoita otsikolla Vägar in och vägar ut – doktorandforskning om det svenska i Finland. Näitä oli kuulemma pre-korona vuosittain (tms.), mutta minulta ja muilta tällaisetverkottumismahdollisuudet ovat jääneet väliin. Parempi myöhään kuin ei milloinkaan?

Kukin väitöskirjan tekijä pääsee kertomaan projektistaan kolme (3) minuuttia, joten yleisön edessä ei ole aikaa pohdintaan ja sanojen hakemiseen. Varsinkaan, kun päätin reippaasti puhua ruotsiksi. Eli teksti on valmiina luettavaksi ja kaveri on oikonut pahimmat kielivirheet, joten se sopii myös klistrattavaksi tähän.

God eftermiddag. Jag heter Kaisa Kyläkoski och är doktorand i Finlands historia vid Jyväskylä universitet. Min forskning är i sitt slutskede, eftersom min avhandling är nu i förhandsgranskning.

Det som jag har forskat i har jag valt att kalla för medskrivande (på finska kanssakirjoittaminen) som tog plats i 1700-talets tidningar, dit läsare kunde skicka sina insändare. Jag valde att granska närmare 2 tidningar, Posttidningar och Inrikes Tidningar, som man läste runt om i landet.

Och vad ville då en skrivande läsare i t. ex. Malmö eller Vänersborg berätta åt läsare t. ex. i Torneå eller här i Helsingfors? För det första, “nyheter”, som för denna grupp var för det mesta festbeskrivningar. Man ville berätta att det lokala festandet hade varit som det borde d.v.s. att den liknade alla andras.

För oss idag är detta inte så intressant, vilket är ett skäl till att dessa tidningar inte har använts särskilt flitigt i historieforskning.

Det som låter kanske intressantare är att tidningar användes också för diskussion. Man förde diskussion om naturvetenskap och också om några politiska ämnen, men flitigast diskuterades praktiska saker såsom hur man blir av myror eller hussvamp.

Denna diskussion ger redan en bild av en gemenskap och bilden blir klarare under de sista åren jag har granskat. Då blir det populärt att berätta om människor som behöver hjälp, skicka pengar åt dem och sedan tacka för understödet i tidningen.

Min forskning har visat att 1700-talets tidningar har via medskrivande haft varierande funktioner och betydelser för sina läsare. Det var inte primärt fråga om att läsa nyheter, som vi förstår dem idag.

Det är just det här, användandet av medier och dess utveckling, som intresserar mig och det är troligt att jag kommer att forska vidare i ämnet.

Ei kommentteja: