keskiviikko 25. tammikuuta 2023

Julkaistiinko Pila tappelus?

 FAT:n ilmoituksissa 8.3.1825:

Till undwikande af Collission underrättas att Pila tappelus: totinen tapaus Turun kaupunkin wähällä torilla, sinä 1:nä päiw. Lokakuussa 1804 alipat allulta, är under öfwersättning - J. J.

Oliko J. J. kääntämässä jo suomeksi ilmestynyttä painatetta ruotsiksi vai toisin päin?  Ilmeisesti sama J. J. ilmoitti muutamaa viikkoa myöhemmin (FAT 23.3.1825):

I Finlands Allmänna Tidning N:o 27 för den 8 Martii, är annoncerat att till Öfwersättning ät Pila tappelus (Den löjliga Striden) en san - händelse passerad wid lilla Torget i Åbo den 1 October 1804 (:läs 1724) som ytterligare till undwikande af collesion tillkännagifwes. - J. J.

 Jo seuraavana päivänä ilmoitus oli hieman toisessa muodossa

I Finlands Allmänna Tidning N:o 27 för den 8 i denne månad, är annonceradt, att, Pila tappelus (Den löjliga striden) en sann händelse, passerad å lilla Torget i Åbo den 1 October 1804, (men bör wara 1724,) af Alipat Allu: är under öfwersättning: som ytterligare till undwikande af collision tillkännagifwes. - J. J.

Alipat Allu ei kuullosta varsinaiselta nimeltä ja herättää entistä enemmän kiinnostusta tätä historiallista tositarinaa kohtaan. Valitettavasti viimeinen löytämäni jälki on Turun Wiikko-Sanomissa 2.4.1825:

Tietä annetaan: että yksi Kirja jonka Nimi on: Pila tappelus: totinen tapaus Turun Kaupunkin wähällä torilla sinä 1:nä päiwänä Lokakuussa 1724 Alipat Allulta kokoonpantu, on Pränttiin jätetty ja pian myytäwäksi ulosjakaillaan. - J. J.

 Kyse siis oli suomennoksesta. Ellei sitten viimeinen ilmoitus myöhästynyt päivällä.

Ei kommentteja: