lauantai 7. toukokuuta 2022

Kaupassa 1862

Yli kymmenen vuotta sitten tein sanakirjasta Den Lilla Swenska och Finska Tolken = Ruottalainen ja Suomalainen Kielikirja blogitekstit Kestikievarissa 1862 ja Kyytimiehen kanssa 1862 (*). Sarjan jatkoksi nyt viiveellä kaupankäyntiä, joka sopii aloittaa tervehtimisellä.
Hywää huomenta! / Hywää päiwää! / Hywää ehtoota!

Kuinka woitte?

Wallan hywin. / En juuri hywin / Huonosti.

Kaupankäyntiesimerkki keskittyy kankaaseen

Mitä tämä werka kyynärä maksaa?

Tämä kangas kyynärä?

Kuinka paljo tahdotte tästä liina kyynärästä? (palttina)

Neljä hopia-ruplaa. / Hopia-rupla. / Wiisikymmentä kopeekkaa hopiata.

Se on liian kallis. Saanko halwemmalla?

Tinkiminen kuului siis asiaan. Kauppiaan puhuttelu ei vaikuta kovin kunnioittavalta sen paremmin teitittelynä kuin sinuttelunakaan

Mitatkaa minulle tästä! / Mittaa minulle!

Punnitkaa minulle! / Punnitte minulle!

Lukekaa minulle! / Lue minulle!

Viimeksi mainittu on suomennos ruotsin verbistä räkna ja tarkoittaa siis nykysuomeksi laskemista.

(*) Laura Yli-Seppälä on koonnut vastaavia havaintoja 1700-luvun sanakirjasta.

Ei kommentteja: