sunnuntai 20. maaliskuuta 2022

Lisää varhaisia palovakuutuksen ottajia

Nykyisen Suomen alueen palovakuutusten listaus päättyy numeroihin 2501-3000 (*). Siinä missä edellisestä 250:sta kertyi 21 suomalaista vakuutusta, tässä kaksi kertaa isommassa otoksessa on 13.

Kertauksena, että Riksarkivetilla on digitoituna palovakuutuksia ja niiden karttoja ja Centrum för näringslivshistoria on digitoinut rakennusarviointeja ja karttoja. Ainakin varhaisten vakuutusten osalta hakutulokset ovat sivustoilla samat ja olen merkinnyt säilyneet ja digitoidut kappaleet listaan. Panu Savolaisen esityksistä tiedän, että Turun palovakuutuksia on Turun kaupunginarkistossa. 

Leppävirran Karlvikin pohjakaava ja sijainti

N:o 2541 Slagtaren Joh. Eklunds Gård i Helsingfors;
N:o 2604 Lands-Kammereraren Winters Gård i Åbo
N:o 2609 Hof-Rätts-Rådet Lilii Gård i Åbo
N:o 2621 Assessoren Löfmans Gård i Wasa;
N:o 2531 Enkefru Loffmans Gård i Åbo
N:o 2632 Handelsmannen Alléns Enkas, Fru A. M. forssmans Gård i Åbo;
N:o 2683 Tengjutare-Åldermannen Risings Gård i Åbo;
N:o 2733 tilbyggnad å Gården N:o 160 i Åbo Stad, tilhörig Handelsmannen Gabr. Gestrin
N:o 2750 Tractören Bengt Barcks Gård N:o 20 i Åbo
N:o 2751 Medicinae-Doctoren Professoren Bonsdorffs Gård N:o 111 i Åbo
N:o 2763 Handlanden Carl Gust. Dammerts Gård N:o 3 i Heinola [digitoitu]
N:o 2774 Åbyggnaderne på Öfwergårds Rusthåll samt Kaupilanbohle i Åbo Län, Pikis Härad och Pemar Socken, tilhörigt Secreteraren och Tull-Fiscalen Jacob Ahrenberg [digitoitu]
N:o 2779 Fändricken Carl Fredr. Hyllgrens Gård N:o 552 i Åbo
N:o 2809 Krigsrådet af Enehjelms, Borgmästaren Mattens och Handelsmannen Sederholms Sågverksbyggnader uti Nylands Län och Helsinge Socken [digitoitu]
N:o 2816 Torneå Stads Rådhus-Byggnad
N:o 2817 Stads-Fiscalen Carl Johan Fonténs Gård N:o 66 nya och gamla N.ris 366 och 367 i Åbo 
N:o 2818 Majoren Jac. W. Deponts Gård N:o 804 gammal och ny N:o 70 i Åbo
N:o 2827 Åbyggnad å Skattehemmanet Carlwik N:o t i Läppäwirds By och Socken samt Sawolax och Carelens Län, tilhörigt Fält-Kammereraren och Krono-Befallningsmannen Bror Ulr. Hasselblatt [digitoitu] 
N:o 2871 Handelsmannen Henrik Åkerbergs Gård N:o 202 gammal och N:o 25 i Åbo
N:o 2872 en FältKammereraren Carl Gust. Mether tillhörig Sätesbyggnad å Säteri-Rusthållen N:o 4 och 5 i Tawastehus Län, Öfre Hollola Härad, Padasjoki Socken och Nyställe By [digitoitu]
N:o 2874 Färgeri-Manufacturisten E. Stråles Gård N:o 17 i Borgå
N:o 1887 Handelsmannen Jac. Molis Gård N:o 43 i Åbo
N:o 2888 Guld- och Silfwer-Arbetaren Niclas Enbergs Enkas Marg. Cath. Fleges Gård N:o 132 1/2 ny och gammal N:o 683 i Åbo
N:o 2916 afl. Borgaren Aspbergs omyndiga Dotters Hedv. Sophia Aspbergs Gård N:o 391 gammal och ny N:o 32 i Åbo
N:o 2921 et Sågwerk Ylinenjocki i Öfwer-Torneå Tingslag och Socken, tilhörigt Bergmästaren Joh. Dan. Christiernin och Rådman Joh. Pipping
N:o 2933 Auditören Nils Bonsdorffs Gård N:o 92 1/4 i Åbo
N:o 2934 Fabrikören och Logarfwaren Joh. Stadigs Gård N:o 11 i Åbo
N:o 2941 Coopvaerdie-Capitenen Er. Tockenströms Gård N:o 2 i Åbo
N:o 2944 Handelsmannen Er. Joh. Byströms Gård N:o 43 i Ekenäs Stad;
N:o 2965 Åbyggnad å Tomterne N:o 16 och 17 i Uleåborgs Stad tilhörige Lagmannen och Lands-Secreteraren Carl Gust. Holmberg
N:o 2966 en Capitenen Baronen B. A. Boye tilhörig Caractersbyggning å des Gård Lahdentaka Såteri i Nylands och Tawastehus Län, Öfre Säxmäki Härad och Nattula [sic] Socken [digitoitu]
Lahdentaan kaksikerroksisen päärakennuksen pohjakaava


(*) Inrikes Tidningar 1796-10-26, 1797-02-21, 1797-02-22, 1797-02-24, 1797-04-19, 1797-04-21, 1797-07-25, 1797-08-01, 1797-08-04, 1798-02-16, 1798-06-08, 1798-06-12, 1798-08-14

Ei kommentteja: