lauantai 28. maaliskuuta 2015

Mitä tiedämme Pietari Juustenista ja miten? (1. osa)

Peruskirjallisuuslähde Pietari Juustenin tiedoille on Jully Ramsayn rälssisukujen tutkimus. Toisin kuin muutamissa muissa aikansa tuotteissa, siinä on sentään jonkin verran lähdeviitteitä.

Näistä ensimmäinen koskee tietoa, että Pietari olisi ollut 20.3.1525 yksi Viipurin linnan päälliköistä. Lähteenä "A II, 151", josta lyhenneluettelo avaa "A = Arwidsson. Handlingar". Kyseinen osa sarjaa Handlingar till upplysning af Finlands häfder kuuluu onnekkaasti Googlen digitointeihin, joten on helppo todeta kyseessä olevan Kustaa Vaasan kirje, jossa Pietarin nimi todellakin muutaman muun joukossa.
Kirje on myös Diplomatarium Fennicum - tietokannassa : FMU 6205.

Mitä nimen esiintyminen listassa todellisuudessa tarkoitti? Viipurin kaupungin ja läänin historia (*) palauttavat mieleen, että Kustaa valittiin Ruotsin valtionhoitajaksi vuonna 1521 ja kuninkaaksi 1523. Viipurin linna oli Kalmarin unionin kuninkaan eli Tanskan Kristianin miehen hallinnassa kun Kustaan lähettämä sotajoukko saapui paikalle lokakuussa 1523.

Onnekkaasti väkivaltaa ei tarvittu, sillä Kristian oli juuri menettänyt asemansa eikä linnanpääliköllä ollut suhdetta uuteen unionikuninkaaseen. Kustaa antoi linnan ja sen läänin väliaikaisesti sotapäällikköjensä hoidettavaksi. Alkuvuodesta 1525 hän läänitti Viipurin langolleen Hoyan kreivi Johanille ja asetti tämän tuloa edeltäväksi ajaksi vastuuseen Jöns Vestgöten sekä kaksitoista miestä, joista yksi oli Pietari Juusten.

Siis jaettu ja väliaikainen vastuutehtävä.

(*)
  • Kimmo Katajala: Viipurin Karjala rajamaakuntana. Viipurin läänin historia 1534-1617. (Teoksessa Kimmo Katajala, Antti Kujala ja Anssi Mäkinen: Viipurin läänin historia III. Suomenlahdelta Laatokalle. 2010 s. 11-238) s. 12-14
  • J. W. Ruuth y.m.: Viipurin kaupungin historia I osa vuoteen 1617. 1982 s. 130

Ei kommentteja: