torstai 13. syyskuuta 2012

Muuttaessa mietittävää

Vuonna 1762 painetussa oppaassa Den Kloka och Husaktiga Gumman, hwilken, genom egen och andras förfarenhet, uptäcker hwarjehanda nyttiga och nödiga Hus-CURER, så wäl för människor som kreatur, jämte hwad eljest nödwändigt och nyttigt pröfwas at weta, uti et hushåll, så i städer, som på landet. on monta hyödyllistä neuvoa ja ties vaikka osaa voisi nykyaikaankin soveltaa.

Esimerkiksi sivulta 202 alkavat neuvot koskien uuden asuinpaikan valintaa.

1. Pitää ottaa selvää onko paikallisen sää ja vesi terveellistä ja käyttökelpoista. Erityisen hyödyllisiä ovat purot ja padot, joita voivat hyödyntää hanhet, ankat ja muut vesilinnut. Niihin voi myös istuttaa kaloja. Virta- ja koskipaikkoja voi käyttää myllyn tai sahan paikkoina.

2. Onko maa hedelmällistä? Jollei, onko kyse vain edellisen asujan työnteon puuttesta?

3. Onko käytössä hyviä niittyjä?

4. Ovatko naapurit mukavia? Mikään ei ole pahempaa kuin ilkeät ja saidat naapurit, joiden kanssa pitää riidellä käräjillä ja pitäjänkokouksissa. Jos ovat varastavaisia ja juoruilevia, tulee elämästä yksi helvetti.

5. Onko lähellä kauppakaupunki? Mielummin sellainen johon pääsee vesitietä.

Ei kommentteja: