perjantai 14. toukokuuta 2010

Wessel ja Snellman

Vielä hieman Gustaf Wesselistä. Hän esiintyy Kalannin käräjillä, joista yo-matrikkelissa
Stadzskrifwaren i Nstad S:r Gustaff Wessell opå sin och sin Swägers Rådmannens dersammastädes Oloff Snellmans wägnar, fordrade aff Sahl: Kyrckioherdens i Wehmo H:r Daniel Sciurenj Erfwingar arff effter Sahl: Kyrckioherden här sammastädes H:r Erich Neoclander [Kalannin kirkkoherra Ericus Nicolai Neocleander], hwilcken alloredan Åhr 1658 d: 18 April död blifwit och Enckian hust: Elisabet Mattzdott:r sidstl:e Februarij Månad barnlöös sammales affledit, sedan hon 1661 uthi annat giffte sig inlåtit med Fordom Kyrckioherden Sahl: H:r Johan Harclero ... hwilckens Neoclandri Systers Karins ben:d dotterbarn Wessell och Snellman till ächta hafwa; Opå Sciurenj arfwingars wägnar swarade Bookhållaren Wälbe:d Johan Fedder, Opwisandes een förlijkningz skrifft uthi Fordom Assessorernes i den Högl: Kongl: Åbo Håff Rätt Sahl: H:r Michael Gyllenstolpes och Petter Tessleffz jampte flere närwaro d: 15 Sept:s 1658 Oprättat, hwar under ibland andre arfwingar Scholmästaren i Nystadh fordom H:r Johannes Ulmstadius som warit Kärandernes hustrus Mor Mors Karins andra Man, skrifwit, då han äfwen som andra Neoclandri Syskon och Swågrar med Enckian ofwan bem:te hust: Elisabet Matzdotter föreent om Etthundrade Femtijo D:r K:rm:t hwardera
Eli Gustaf Wessellin ja raatimies Olof Snellmanin vaimot olivat Kalannin kirkkoherran Ericus Nicolai Neocleanderin Karin-siskon tyttären tyttäriä. Karinin aikaisemmasta avioliitosta, ei jälkimmäisestä Uudenkaupungin koulumestari Johannes Ulmstadiuksen kanssa.

Snellman-suvun kantaisä Olof Snellman Uudestakaupungista(kin) löytyy Genoksen artikkelista vuodelta 1961. Artikkelin perusteella Olof oli jo 1656 naimisissa Hans Stålbomin ja Anna Johansdotterin Elisabet-tyttären kanssa. Tämä kuoli vuonna 1675. Seuraavaksi Olof meni naimisiin Tuomas Hermanninpojan lesken Lisbetta Olavintyttären kanssa vuoden 1680 paikkeilla. Lisbetta kuoli vuoteen 1682 mennessä. Vuonna 1686 Olofin taloudessa Uudessakaupungissa asui morsiamensa tullinhoitajan tytär Margareta Kempe. Tämäkö oli Brita Lepuksen tytär?

Uudenkaupungin naisia esitelleen näyttelyn verkkosivulla todetaan: "Tullinhoitajan puoliso Hebla Kempen elämän vaiheista on säilynyt tietoja, jotka oli kirjattu hänen hautajaisrunoonsa. Hebla oli syntynyt vuonna 1625 uusikaupunkilaiseen Lepuksen perheeseen..."

Eli, hups... Gustaf ja Olof eivät olleet lankoja, vaan heidän vaimonsa olivat serkuksia.

Edellä oleva on oletettavasti jo paljastettu painetuissa sukuselvityksissä, mutta esitettäköön esimerkkinä internet-hutkimuksesta. Jälleen kerran.

Ei kommentteja: