lauantai 30. kesäkuuta 2018

Schnarr i och från Norrköping

Sidoprodukt av Hohenthal&Schildt-forskning. Enligt sökningar fanns liknande inte på nätet. Källor: kyrkoböcker, bouppteckningar och Helmfrids kartotek i Norrköpings stadsarkiv.

Jonas Jacobsson Schnarr var enligt sina egna ord stadskirurg i Norrköping för 31 år (Helmfrids kartotek, RR s109 1712-02-12) och var född ca. 1650. Jonas överlemnade arbetet 1708 till sin son Jacob och flyttade sedan från Norrköping till Spolstad i Gårdeby (Helmfrids kartotek, RR s. 182-184 1708-03-02, s. 519 1708-06-03).
- Gift [1?] med Cathrina Emmewich
- Gift [2?] 1708-03-25 i Gårdeby med Christina Schildt (änka efter Joachim Hohenthal). Döpt 1665-08-03 St Olai Norrköping, begravt 1709-12-10 Gårdeby
- Gift [3?] 1711-03-23 i Gårdeby med Anna Schultz

Begravt i Gårdeby 1722-01-18. Dog i ålder av 72 år och 5 månader, alltså född ca. 1650.

Barn (förutom Jacob & Catharina, källorna husförhörslängd från år 1725 (Gårdeby AI:2 sid 46) och Johan Schnarrs bouppteckning (Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:90 sid 220))

(0) Catharina Schnarr
Husförhörslängd i Norrköping 1690, se bild ovan.

(1) Jacob Schnarr
Stadskirurg (barberare) i Norrköping från 1708. Gift 1709-9-29 i Gårdeby med Gertrud Hohenthal (dotter av Christina Schildt & Joachim Hohenthal). Dog före 1713, eftersom Gertrud Hohenthals barn döpt 1713-4-20 i Hedvig, Norrköping är från hennes andra gifte. Inga levande barn av Jacob när Johans bouppteckning skrevs.
(2) Anna Maria Schnarr
Gift 1698-11-22 Hedvig, Norrköping med Hans Schröder, handelsman i Norrköping. (Hans Schröders bror Simon Schröder gifter sig med bror/halvbror Jacobs änka Gertrud Hohenthal.)
Barn (Enligt döplistor och Norrköpings rådhusrätt och magistrat FIaaa:3 sid 257):
Catharina Juliana döpt 1699-10-09 Hedvig, Norrköping (Levande 1733, 1763, 1770)
Johan döpt 1701-05-18 Hedvig, Norrköping
Jonas döpt 1703-02-22 Hedvig, Norrköping
Anna Christina döpt 1704-05-07 Hedvig, Norrköping
Hans döpt 1705-08-23 Hedvig, Norrköping. Dog senast 1764 i Norrköping (Norrköpings rådhusrätt och magistrat FIaaa:17 sid 21)
Agatha döpt 1708-01-12 Hedvig, Norrköping. Dog 1770-06-09 i Norrköping (Norrköpings rådhusrätt och magistrat FIaaa:23 sid 627)
Charlotta Christina döpt 1709-03-17 Hedvig, Norrköping. Dog senast 1765 (Norrköpings rådhusrätt och magistrat FIaaa:18 sid 209)
Simon döpt 1710-11-06 Hedvig, Norrköping. 1733 besökare vid stora siötullen i Stockholm. Troligen då samma som "Visiteur vid Kongl Accisen" Simon Hansson Schröder som gifter sig 1733-01-14 Maria, Stockholm med Stina Persdotter Siöberg. Parets dotter Christina döpt 1738-03-05 Katarina, Stockholm. (Soldat Simon Hansson Schröder gifte sig 1744-08-26 Klara, Stockholm med Anna Hansdotter, samma man?)
Simon dog före 1763 då hans enda levande barn var 13-årig Carl Fredrik, som var målaregesäll i Stockholm år 1770.
Anna Engel döpt 1712-?-28 Hedvig, Norrköping . Dog i december 1780 i Norrköping (Norrköpings rådhusrätt och magistrat FIaaa:33 sid 1003)
Dödfödd son 1713-08-13 Hedvig, Norrköping
Johann döpt 1715-01-18 Hedvig, Norrköping
Maria Elisabet döpt 1716-06-06 Hedvig, Norrköping
Hinrich döpt 1717-?-23 Hedvig, Norrköping
(3) Johan Schnarr 
Samma (okänd) mor med Anna Maria. Regementskrivare vid Östgöta kavalleri (Helmfrids kartotek, RR s. 764-765 1713-6-27).

Gift 1714-09-16 i Nikolai, Stockholm med Catharina Elisabeth Klingenberg. 
Kommissarie vid Västmanlands inf-reg. 1721. Begravdes i Nikolai, Stockholm 1721 (Storkyrkoförsamlingen DbReg:3 sid 281; Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:90 sid 220).

(4) Anna Catharina Schnarr
Halvsyster till Johan, troligen dotter av Anna Schultz. Jungfru A. C. i Gårdeby 1725 är troligen Anna Catharina Schnarr vars bouppteckning i Norrköping är från år 1758 (Norrköpings rådhusrätt och magistrat (E) FIaaa:11 sid 825). Hon var gift med hovrättskommissarie Axel Gustaf Roswall. Från äktenskapet då levande dotter Engel Sophia. (Rosvall nämns inte i Släktkalender 1918 men den känner Matthias Roswall som var hofrättsarkivarie i Jönköping och kunde vara t. ex. far till Axel Gustaf.)

(5) Brita Christina Schnarr
Halvsyster till Johan, troligen dotter av Anna Schultz. Brita St. i Gårdeby 1725 är troligen Brita Christina Schnarr, som var gift med frälseinspektor Sven Dubb. Sven Dubb dog senast 1745 då enligt hans bouppteckning barn från äktenskapet med Brita Christina var Johan 11 år, Lars 9 år, Jonas 6 år, Carl Gustaf 5 år och Jacob 1 år (Anbytarforum). "Med sina sex barn [inklusive styvdotter] flyttade modern då till Norrköping, der hon med handarbete skaffade medel till de sinas uppehålle och uppfostran." (Östgöta Correspondenten 1894-08-09)

Lars Dubb gifte sig i mars 1768 St.Olai, Norrköping med Anna Margareta Walldorf, änka av Carl Magnus Fischerström (Norrköpings Weckotidningar 1768-03-26; Norrköpings rådhusrätt och magistrat FIaaa:18 sid 655). "Concurs och Boskilnads twisten imellan Fabriqueuren Lars Dubb, des hustru Anna Margareta Walldorff samt Dubbs Borgenärer afkunnad å Norrköpings Rådstufwu på d. 19 Octob" (Posttidningar 1771-10-03). Lars Dubb gifte sig i november 1775 St. Olai, Norrköping med Enkan Fru Margaretha Iser (Norrköpings Weckotidningar 1775-11-18; dotter av bryggare Johan Iser och änka efter guldsmed Wetterqvist i Linköping? Norrköpings rådhusrätt och magistrat FIaaa:24 sid 117).
A. Westén: Svenska kongl. hofclericiets historia
Jonas Dubb "född uti Vester Husby Socken i Östergöthland den 11 April." Kyrkoherde i Vingåkers Församling i Södermanland 1778 "Ägtenskap ingick han år 1779 med Fröken Maria von Haussvolff en dotter af Kyrkoherden i S. Clarae Församling Doct. Justus Chr. Hausvolff och dess Fru Dorothea Charl. Boij. Död år 1780. Andra gången gift med Eva Elisabeth Martin, dotter af Kyrkoherden Mag:r P. A. Martin i Östra Ryd i Roslagen, och E. M. Qvist, år 1781. Deras barn: sonen Christian Anton, Lieut. v. Lif-Grenadier Rgm:tet, f. 1783; dotter Eva Carolina, f 1784, gift m. Kgl. Hofpred. Claes Wimmermark; dotter Elisabeth Maria, född 1786; dotter Christina Charlotta, f. 1781."


"Christian Anton Dubb. Major. Född 1783 2/2. Död 1841 8/1 på Tornby.
Eva Carolina Dubb. Född 1784 2/4. Död 1841 28/1.
Elisabeth Maria Dubb. Född 1786 29/1. Död 1812 29/1.
Christina Charlotta Dubb. Född 1787 26/10. Död 1866 19/10.
Johan Peter Dubb. Född 1796. Död före 1801 1/5."

Post- Och Inrikes Tidningar 1823-10-03
Post- Och Inrikes Tidningar 1841-01-14
Östgöta Correspondenten 1841-01-30
När Eva Carolina blev änka 1834, var hennes son Claes Bernhard Wimmermark 16 år, och dotter Constancia Aurora Wimmermark 14 år (Bankekinds häradsrätt (E) FII:30 Sid 2003). Personregister på nätet tyder till att dotter dog år 1834 och släkttavla att son, som blev apotekare, hade flera ättlingar.

(6) Margareta Elisabet Schnarr
Halvsyster till Johan, troligen dotter av Anna Schultz. Jungfru Greta Lisa i Spolstad, Gårdeby 1725 torde vara Madame Margareta Elisabet Schnarr i samma plats då hon blir änka när sadelmakare och åltermannen Christian Schröder dog 1761-01-23 (Skärkinds häradsrätt FII:3 Sid 2618).
Christian Schröder, som har inte känt släktkoppling med tidigare nämnt Hans och Simon Schröder, bodde först i Norrköping där hans hustru Susanna Kyris dog 1731-05-02 (Norrköpings rådhusrätt och magistrat FIaaa:3 sid 1376 ). Enligt hennes bouppteckning var dotter Susanna Catharina Schröder från äktenskapet 14 år gammal år 1736. Vid tid av hennes fars död var Susanna Catharina gift med messingssmed Johan Werner i Stockholm. De vigdes 1738-09-17 i Hedvig, Norrköping.
Vid tid av Christian Schröders död var endast en dotter av hans andra äktenskap levande. Denna Anna Margareta Schröder var då gift med Isaac Enström, en handlande i Norrköping. Enström dog senast 1769 och Anna Margareta var sedan gift med Stephan Wennermark, en handlande i Norrköping (Inrikes Tidningar 1769-11-13; Norrköpings rådhusrätt och magistrat FIaaa:22 sid 143).
Anna Margareta dog i december 1780 i Norrköping. Av sina barn var då levande Margrareta Enström 20 år, Christian Enström 17 år, Eric Johan Wennermark 10 år, Stephan Wennermark 8 år och Susanna Catharina Wennermark 2 år (Norrköpings rådhusrätt och magistrat FIaaa:33 sid 1003).
Vid den yngre Stephan Wennermarks död var hans far ännu levande, hans syster Susanna ogift och bror Eric Johan i okända orter (Östkinds häradsrätt (E) FII:14 1801-1802 Sida 215; Norrköpings Tidningar 1801-11-04, 1803-01-22). Susanna Wennermark fick myndighet 1802 med stöd från hennes far och moders "frände" (systers son) Jonas Dubb (Norrköpings Tidningar 1803-01-29)
Susanna dog 1808-10-26 med halvsyster från faders andra äktenskap som arvingar (Östkinds häradsrätt (E) FII:18 Sida 741).

Ei kommentteja: