lauantai 23. toukokuuta 2009

Kaupanrajoitteita

  • 1666 kiellettiin kalastajia ja saaristolaisia muualle kuin kaupunkiin maalle nousemasta ja kala-kaupalle menemästä
  • 1700 kiellettiin teurastajia ostelemasta raavaita maalta, joten paremmin saataisi talonpojat pakoitetuksi niitä kaupunkiin tuomaan.
  • 1718 ja 1759 kiellettiin oluenpano ja viinanpoltto kaikilta, paitsi niihin oikeuden saaneilta henkilöiltä.
  • 1727 kiellettiin yhteistä kansaa valmistamasta ostetuita vuotia ja tekemästä uusia ikkunoita. Tietysti tuo kielto oli sitä teollisuutta harjoittavain käsityöläisten eduksi aiottu.
  • 1748 kiellettiin maalais-kansaa kehräämästä, kankaita kutomasta ja kehruuksia myömästä. Kutoa ja kehrätä sai vain omiksi tarpeikseen, eikä kaupaksi. Tämä kumma kielto kumottiin vasta 1771.
Poimittu jutusta Muutamia piirteitä Suomen kaupunkien ja maamiesten kaupan y.m. historiasta. (1523-1757.), julkaistu Ilmarinen-sanomalehdessä 17.3.1885.

Vuonna 1747 julkaistiin Samling utaf kongl. bref, stadgar och förordningar &c. angående Sweriges rikes commerce, politie och oeconomie uti gemen, ifrån åhr 1523. in til närwarande tid. Uppå hans kongl. maj:ts nådigesta befallning

Ei kommentteja: