torstai 17. heinäkuuta 2008

Maatalousnäyttelyyn

Suomen ensimmäinen yleinen maatalouskokous järjestettiin Turussa vuonna 1847. Kaksipäiväisessä kokouksessa oli 214 osanottajaa, kaikki ruotsinkielisiä säätyläishenkilöitä. Kokouksessa keskusteltiin etukäteen ilmoitetuista 41 ajankohtaisesta maatalouskysymyksestä. Kysymyksistä keskustelu oli kaikissa seuraavissa kokouksissakin pääohjelmana.

Seuraavaan kokoukseen vuonna 1850 tuotiin myös nähtäväksi sekä maanviljelystyökaluja että erilaisia maataloustuotteita, mutta virallinen maatalousnäyttely sisältyi kuudenteen kokoukseen vuonna 1870 Helsingissä. Seuraava kokous vuonna 1876 oli myös Helsingissä. Suomenk(/m)ielinen raportoija kertoo näyttelystä seuraavasti:

Eilen avattiin, yhteydessä seitsemännen yleisen maanviljelyskokouksen kanssa n. s. tilapäinen näyttely. Siihen kuuluu kaikenlaisia koti-eläimiä sekä maanviljelyksen, karjan ja kalastuksen tuotteita. Tahdomme tällä kertaa ottaa puheeksi kotieläimet, jotka epäilemättä ovat tärkein ja miellyttävin osa koko tilapäisessä näyttelyssä.

Astuessamme Kaivopuistoon ja yleiseen näyttelyyn vievää katua ja tultuamme katolisen kirkon edustalle, huomaamme oikealla puolella pienen kunniaportin-tapaisen rakennuksen, jonka yläpuolelle on suurilla kirjaimilla maalattu: Husdjurs utställning, joka suomeksi merkitsee niin paljon kuin: ”Koti-eläinten näyttely”. Vaikka siis näyttely näyttää olevan aiottu yksinomaisesti ruotsalaisille, astumme kuitenkin rohkeasti portin läpitse ja ostamme ohi mennen suomenkielisen luettelon, joka, kummaa kyllä, tällä kertaa on ilmestynyt yhtähaavaa kuin ruotsinkielinenkin.

Edessämme on nyt kolme pitkää katosta, joitten alla näytteille tuodut eläimet seisovat kahteen riviin tehdyissä hinkaloissa ja karsinoissa. Katselkaamme ensinnä äärimmäistä hinkalo-riviä. Siinä seisoo 60 hevosta, jotka ovat jaetut kahteen osastoon, nimittäin 1) pelto- ja työhevoset sekä 2) vaunohevoset ja juoksijat. Kummassakin osastossa seisovat taas oriit ja tammat erittäin. Luettelosta saamme tietää kunkin hevosen nimen ja iän niin kuin myös ilmoituksen omistajasta ja hänen asuinpaikastansa. Hevoset näyttävät ylimalkaan sangen kauniilta ja kelvollisilta, niin paljon kuin päältä nähden voi päättää.

Vaellettuamme pitkin hevosten riviä, käännymme vasemmalle, jolloin edessämme näemme muutamia sikoja, joista toinen on toistansa lihavampi, yksi siihen määrän asti ettei ensinkään voi seisoalla pysyä. Näitä elukoita on yhteensä vaan 13 kappaletta, joista yhdellä on 9 pikimustaa porsasta.

Sen jälkeen tulemme lampaitten luo, joita kaikkiaan on 53 kappaletta, 19 oinasta ja 34 uuhta, enimmästä päästä Southdownin rotua. Useat niistä ovat varsin pulskeita, sekä suuria ja lihavaa että villaisia.

Jälellä ovat vielä nauta-eläimet, joita tietysti löytyy runsaimmin kaikista näytteille tuoduista eläimistä. Niitten lukumäärä nousee 224:ään. Näistä on sonneja 36, lehmiä 61, hiehoja 43, vasikoita 43, nauta-eläimiä parvittain 35 sekä syöttökarjaa ja juhtia 6 kappaletta. Suurin osa näistä on ulkomaista Ayrshiren rotua, joko puhdasveristä taikka sekasiitettyä. Oman maan rotua on ainoastaan 1 sonni, 4 lehmää, 2 hiehoa ja 1 vasikkaa. Melkein kaikki nämä elukat ovat kauniit ja hyvästi ruokotut.

Siipikarjaa ei ole muuta kuin 4 paria kanoja ja 3 kalkkunaa; mehiläisiä on vaan yksi pesä. Kun vielä mainitsemme muutamia kaniinin poikia, olemme luetelleet kaikki kotieläin-näyttelyyn kuuluvat kappaleet. (Uusi Suometar 1.9.1876)

Ensimmäisistä kokouksista on useimmiten erittäin perusteellisia selostuksia sanomalehdissä:

  • Ensimmäinen yleinen maanviljelyskokous pidettiin Suomen Talousseuran 50-vuotisjuhlien yhteydessä Turussa vuonna 1847. (Morgonbladet 29.11., 2.12., 6.12., 9.12., 13.12.1847, 10.1., 13.1., 20.1., 24.1., 27.1., 7.2.1848)
  • Toinen yleinen maanviljelyskokous Turussa vuonna 1850. (Finlands Allmänna Tidning 25.1., 28.1., 29.1., 30.1.1850)
  • Kolmas yleinen maanviljelyskokous Mustialan maanviljelyskoululla vuonna 1852. (Finlands Allmänna Tidning 2.7., 10.7., 12.7., 20.7., 21.7., 22.7., 23.7., 24.7., 26.7.1852)
  • Neljäs yleinen maanviljelyskokous Mustialan maanviljelyskoululla vuonna 1857. (Åbo Tidningar 10.7.1857)
  • Viides yleinen maanviljelyskokous Haminassa vuonna 1860. (Finlands Allmänna Tidning 9.7., 11.7., 12.7., 13.7., 14.7., 16.7., 17.7., 18.7., 19.7., 21.7., 23.7., 24.7.1860)
  • Kuudes yleinen maanviljelyskokous Helsingissä 1870. (Uusi Suometar 5.9., 8.9., 12.9., 15.9., 19.9., 22.9.1870)
  • Seitsemäs yleinen maanviljelyskokous Helsingissä 1876. (Helsingfors Dagblad 1.9A, 3.9., 4.9., 12.9., 16.9.1876)
  • Kahdeksas yleinen maanviljelyskokous Turussa 1881. (Uusi Suometar 26.8., 27.8., 29.8., 31.8., 1.9.1881)

Tuoreempaa tunnelmaa voi nauttia Farmari 2008-näyttelyssä kuun vaihteessa.

Ei kommentteja: