torstai 7. heinäkuuta 2011

Hajanaisia huomioita kulttuurievoluutiosta yms. (2/4)

Petri Ylikosken ja Tomi Kokkosen Evoluutio ja ihmisluonto aloittaa luvun Kulttuuri, mielen tulkinta ja evoluutio kulttuurin määritelmällä, joka aukesi minulle ensimmäisellä lukemisella! Kirjoittajat tarkoittavat kulttuurilla "sosiaalisen oppimisen avulla välittyviä asioita ja materiaalisia tuotoksia, kuten esineitä. Esimerkkejä ensimmäisistä ovat uskomukset, käytännöt, merkitykset ja taidot, jälkimmäisistä puolestaan työkalut, rakennukset, kirjat ja vaikkapa taideteokset."(s. 229)

Harvemmin (jos koskaan) olen ajatellut sitä, että kulttuuri vaikuttaa ihmisen biologiaan ja päinvastoin. Ylikoski ja Kokkonen erottelevat näille neljä erilaista vuorovaikutuksen suuntaa, ensimmäisenä se, että "kulttuuri itsessään on biologisen evoluution tuote". Toisena "kulttuuri on valintaympäristö geneettiselle evoluutiolle", josta tuttu esimerkki on Euroopassa ja Itä-Afrikassa kehittynyt karjanhoitajakansojen aikuisten laktoositoleranssi. Kolmas kulttuurin ulottuvuus on "tapa, jolla se muokkaa biologisia yksilönkehitysprosesseja". Neljäs että "biologisen evoluution tuottamat psykologiset prosessit ovat tärkeä osa kulttuuristen tuotteiden sopeutumisympäristöä".

Vain yhdestä löytyy konkreettinen esimerkki ja teksti muuttuu tämän jälkeen vielä teoreettisemmaksi ja käsitteellisemmäksi. Vasta puolivälissä Kulttuurievoluutio-lukua näkyy valoa tunnelin päässä. Tuttuja sanoja: heuristiikka, matemaattiset mallit, peliteoria ja tietokonesimulaatio! Kuvauksen kohteena on rinnakkaisevoluutioteoria, jonka "keskeisenä kiinnostuksen kohteena ovat erilaiset sosiaalisen oppimisen tavat ja niiden seuraukset".

Teorian luojat ovat Peter J. Richerson ja Robert Boyd. Heidän oletuksensa on, että "kulttuuri ja ihmisen biologiset ominaisuudet ovat kehittyneet rinnakkain". Kuullostaa järkeenkäyvältä. Kulttuurin kehittymiseen vaikuttavat tekijät jaetaan kolmeen luokkaan:
1) satunnaistekijät (kulttuuristen mutaatioiden synty ja kulttuurinen satunnaisajautuminen)
2) valinta
3) päätöksentekotekijät
3a) suunnattu muuntelu (yksilöiden oma oppiminen ja keksiminen sekä opittujen asioiden muokkaaminen)
3b) välittymisen vinoumat

Ei kommentteja: