Lähteistä ja kuvaoikeuksista

Olen tavalla tai toisella kertonut tekstin yhteydessä käyttämäni lähteet ja pyrkinyt linkittämään internet-lähteet lähtökohtiinsa. Poikkeuksena kotimaiset sanoma- ja aikakauslehdet, joihin viitatessa useimmiten puuttuu maininta ja linkitys Kansalliskirjaston digitoituun aineistoon. Myös Suomen Sukututkimusseuran HisKi-kantaan olen viitannut pääsääntöisesti ilman linkitystä.

Kuvalähteet on myös merkitty, käyttöoikeudet tarkistettavissa alkuperäisiltä sivustoilta. Jollei lähdettä ole mainittu, kyseessä on oma kameraotokseni. Nämä tuskin lainaamisen arvoisia, mutta jos johonkin tarvitsee, niin lähde on merkittävä oheen. Sama koskee blogin tekstejä, joita voi tietenkin sitaatin verran muualla esittää.

Ja aina saa tähän blogiin tai yksittäiseen tekstiin linkittää - lupaa erikseen kysymättä!

Ei kommentteja: