torstai 4. helmikuuta 2016

Edistysseura?

Hyvinkään historiaa kirjoittava Anu Lahtinen oli törmännyt edistysseuraan ja kyseli moisesta lisätietoa FB-kavereiltaan. Ajattelin ensin, että kyse oli yleisnimityksestä 1800-luvun lopun seuroille kuten nuorisoseurat ja raittiusseurat. Pienikin verkkohaku kuitenkin todisti, että oli olemassa nimenomaan "edistysseuroja". Esimerkiksi
  • Paimion edistysseuran "tarkoituksena on työskennellä aineellisella ja henkisellä alalla" (Aamunairut : aikakauslehti raittiutta ja eläwää kristillisyyttä varten no 18/1888)
  • Toholammin edistysseuran "tarkoituksena on kristillis-siveellisten iltamien ohella tutustuttaa kansaa, etenkin nuorioa siveellisiin harrastuksiin. Ohjelmaan kuuluu myöskin taloudellisten ja yhteiskunnallisten asiain käsittely." (Pyrkijä : nuorison rientojen kannattaja no 3/1891)
  • Sääksmäen edistysseura "järjesti valistavia keskustelutilaisuuksia ja iltamia 1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alussa." (Hilkka Helsti: ”Ei äitiin tarte sitä murehtiia että miinä hukun ioutun”. Kirjeiden kirjoittaminen Savalojan sisarusten perhestrategiana)
  • Pispalassa 1896 perustettu Edistysseura tuskin ehti toimia, mutta "lieneekin ollut ns. wrightiläinen   työväenyhdistys" (Kaarlo Suursara: Pispalan sos.-dem. Työväenyhdistyksen 25-vuotisesta toiminnasta 25.4.1923 – 25.4.1948. pdf)
Asia ei tietenkään ollut näin yksinkertainen.
  • "Raittiusaate on siis edistyksen aate. Aate on synnyttänyt yhteistyötä, raittiusseuroja. Nämä seurat ovat siis edistysseuroja. Ne tahtovat luoda uusia käsityksiä oikeasta ja väärästä siveellisen elämän alalla." (Kansan Lehti no 4/1893)
  • "Uusmaalaisten edistysseurojen kokous päättänyt hankkia yhteisen asiamiehen sekä raittius- että nuorisoseura-asiaa ajamaan ja päättänyt, että kaikkien edistysseurojen tulee ajaa raittiusasiaa päänumeronaan." (Pyrkijä : nuorison rientojen kannattaja no 7/1898)
  • "Hämärimmillä paikkakunnilla tulee isäntäyhdistysten, raittiusseurain, nuorisoseurain ja muiden edistysseurain luoda tähänkin asiaan valoa."(Suomen terveydenhoito-lehti no 10/1899)
Edistysseuraa voitiin käyttää myös yleiskäsitteenä. Oliko edistysseurojen yhteenliittymissä sitten Edistysseuroja vai edistysseuroja? Ei ota tolkkua, mutta
  • Sarjassa Uusmaalaisten Edistysseurojen toimituksia ilmestyi ainakin aluksi seuranäytelmiä. "Tämä sarja sai alkunsa Edistysseurojen toimeenpanemasta kilpailusta, jonka tarkoituksena oli saada syntymään todellisesti kansanomaisia näytelmiä, jotka sopisivat näiden seurojen tarkoituksiin" (Werner Söderströmin joulukirjallisuus 1900)
  • Ja 1917-1923 kustannustoimintaa harjoitti Edistysseurojen Kustannus Oy, jonka perustivat "eräät raittius-, nuoriso- ja valistusseurat"

Ei kommentteja: