sunnuntai 24. elokuuta 2008

Rakennuskaari 1734

Reijo Valta on blogissaan lainannut vuoden 1734 rakennuskaarta koskien terhometsiä ja humalan kasvatusta. Koska laki on osittain edelleen voimassa, sen tekstiä löytyy Finlex-palvelusta . Esimerkiksi 2 Luku: Miten talonasemalle on rakennettava
  • 1 §: Talonasema on rakennettava asuinpihaksi ja karjapihaksi. Asuinpihassa pitää olla tupa ynnä eteinen ja kamari, samoin myös vierastupa, jos talo on siksi iso, kellari, ruoka-aitta ja jyväaitta, kaluhuone ja makki, portti ja vaja. Jos talonpoika tarvitsee useampia huoneita, rakentakoon tarpeeksensa, mikäli jaksaa. Karjapiha rakennetaan erilleen asuinpihasta ja siinä pitää olla talli, navetta, lammashuone ja sikolätti tarpeellisine rehulatoinensa, samoin myös luuva ja latoja talon suuruuden mukaan. Sauna tahi mallashuone rakennettakoon niinikään, sekä riihi, jos metsää on, ja ne sijoitettakoon syrjään. Älköön kukaan rakentako lähemmäksi naapurin talonasemaa, kuin että jättää asemastansa puolentoista kyynärää tuen tai pylvään sijaksi.
  • 2 §: Joka rakentaa niin, että siitä on toiselle haittaa, purkakoon rakennuksen, käskyn saatuansa. Jos ei pura, vetäköön sakkoa kolme talaria ja korvatkoon vahingon, jos siitä käräjissä nostetaan kanne.
  • 3 §: Kun talonpoika on rakentanut huoneet niin, kuin on sanottu, pitäköön ne kunnossa. Jos on jotakin puutteellista hoidossa tahi rakentamisessa, niin korjatkoon ja vetäköön sakkoa niinkuin 27 Luvussa säädetään.
  • 4 §: Jos sellaisessa kylässä, jossa talonpojat ovat rakentaneet liian likelle toisiansa, joku talo puretaan tahi palaa, niin osottakoot kylänmiehet sille talolle toisen, yhtä hyvän ja yhtä suuren talonaseman jakamattomasta maasta, jos siinä tilaa on, ja pantakoon entinen jälleen kylän yhteiseksi maaksi.
  • 5 §: Jos joku tahtoo muuttaa ja rakentaa jakamattomalle kylän maalle tahi sikolaitumelle ja sen sijaan jättää talonasemansa yhteiseksi, niin olkoon se kylänmiesten suostumuksen varassa. Jos he sen häneltä kieltävät, pyytäköön jakoa käräjissä ja rakentakoon sitten osallensa; ja pellot, niityt ja muut kylässä olevat tilukset kuulukoot uuteen talonasemaan, samoin kuin ne ennen kuuluivat vanhaan asemaan.

Koko laki vanhemmantyylisellä suomella löytyy Agricola-sivustolta.

Ei kommentteja: