keskiviikko 24. helmikuuta 2016

Turun lasareetin potilaat vuonna 1766

Neljä vuotta sitten listasin Turun lasareetin potilaista perustuen ruotsinkieliseen sanomalehteen. Kotuksen Vanhan kirjasuomen korpuksen kokoelmaan Asetustekstejä 1700-luvulta sisältyy vastaava luettelo "Seurawaiset owat Wuonna 1766 ulosmennet Turun Lazaretistä" sekä tilastot siltä sekä aiemmilta vuosilta.
Monet ovat parantuneet? Maininnat parantumisesta täytynee lukea skeptisesti, vaikka hoitona oli jopa "electriceraminen"! Listassa on muutama huulihalkion korjaus, jotka voinee ottaa tosissaan, sillä leikattiinhan ainakin Tuomas Ragvaldinpoika onnistuneesti vuonna 1763.

Vuoden 1766 potilaat:
 • Pijca Lisa Simonin Tytär Nerpisistä, caatuwaisen taudin caldaisilda temmauxilda waiwattu; pojeslähteisänsä jotakin parembi.
 • Trengi Jacob Johannexen Poica Wichtisistä ruummin madon canssa nänäsä, läxi pojes auttamata.
 • Trengi Jacob Thuoman Poica samasta pitäjästä toiselda puolelda perätin halwattu; taisi electriceramisen jälken käydä ja lijcutta kättänsä; ylitzewoitti myös kapinsa.
 • Trengi Jacob Thuoman poica Rymmättylästä, cuiwan löylyn ja caihen canssa silmäsä; tuli paremmaxi.
 • Piltti Erik Erikin poica Carunasta lijan canssa cannasa; parani.
 • Soldatin waimo Anna Antin tytär Birkalasta, Eläwäildä waiwattu jalca-pöydäsä; parannui.
 • Pijca Lisa Thuoman tytär Turusta sisällisildä taudeilda waiwattu; ei tullut paljon paremmaxi.
 • Talonpojan poica Salomon Matin poica Esbosta luun lahoimiselda waiwattu; pojesläxi terwenä. [Espoossa haudattu 25.2.1777 34-vuotias "Kyrckf. Salomon Mattsson"]
 • Talonpojan poica Hendric Matin poica Paraisista, rinnan ahdistuxen, yskän, sydämmen hyppämisen ja oxemusten canssa; sai jongun liewityxen.
 • Talonpojan poica Matti Jacobin poica Wehmalda, lialda silmänlaudasa, ynnä pääntaudilda ja märjäldä corwasa waiwattu; parannui.
 • Pijca Maja Josephin tytär Uudenkircon pitäjästä, aukemein ja ajettuiden jalcain canssa; parannui.
 • Talonpoica Marcus Pietarin poica Taiwassalosta, monda wuotta heickolda maolda ja cuckonnuoralda waiwattu; ylosläxi yhtäläisnä.
 • Yxi Waimo Esbosta kuppataudin ja pojesmädändynen suunlaen canssa; parannui.
 • Pijca Lisa Johannexen tytär Nawosta, mätäcontinen; parannui joxikin.
 • Pijca Greta Michelin tytär Nawosta, aukeneilda jalwoilda waiwattu; parannui.
 • Waimo Anna Hendrikin tytär Hollolasta, ajettuiden jäsenitten canssa; tuli joldisesti autetuxi.
 • Trengi Johan Johannexen poica Korposta, sywillä mätähaawoilla, (Fistulae) Longon ja ristiluun päälle; ulosläxi yhtäläisnä.
 • Torparin poica Hendric Johannexen poica Somerosta, umbi-capin canssa, ulosläxi terwenä.
 • Pijca Lena Simonin tytär Sahlosta, luun mädättäwäisten haawain canssa; ulosläxi samancaldaisna.
 • Piltti Michel Michelin poica Perniöstä, cuiwan capin canssa; ei ollut wielä poislähteisänsä juuri terwe.
 • Torparin Waimo Brita Erikin tytär Nousiaisista, monen wuotisen silmäwuoron canssa; oli pojeslähteisänsä jotakin parembi.
 • Coulupoica Jacob Åhrsröm Turusta cowan risaisen ajoxen canssa corwan juuresa; ulosläxi samancaldaisna. [Turussa kuoli 26.1.1767 17-vuotias "Tobaksspinnaren lärlingen Jacob Åström"]
 • Piltti Anders Yrjän poica Wesilahdesta, usemman sywän mätähaawan (Fistulae) canssa reidesä jotca owat ollet monda ajastaicaa; pojeslaskettin samancaldaisna.
 • Talonpoica Bertil Matin poica Tammelasta, seitzemän ajastaicaa wesi ahmalda waiwattu tuli melkiän autetuxi.
 • Carjan paimen Michel Thuoman poica Laitilasta, monenwuotisen wesiahman, ynnä weren oxemusten canssa, ulosläxi jotakin parembana.
 • Pijca Maja Hendrikin tytär Nawosta, näännyttäwäisen polttotaudin ja Friselin canssa; parannui.
 • Torparin waimo Maria Antin tytär Paraisista awoimein jalcain ja ajettunein jäsenitten canssa; parannui.
 • Yrtitarhancorjaja Otto Hak Paraisilda, lijan canssa suunpiellesä; parannui.
 • Sepän trengi Anders Pietarin poica Tammelasta, poickimurretun käsiwarren canssa; parannui.
 • Fiskari Johan Johannexen poica Raisioista, luukleinin canssa käsisä ja jalwoisa; parannui.
 • Timmermanni Michel Antinpoica Turusta; näännyttäwäisen polttotaudin canssa; cuoli.
 • Pijca Greta Simonin Tytär Perniöstä, cowan kynsillisen canssa; sai jongun liewityxen.
 • Soldati Jacob Klowerström Uudenkircon pitäjästä, puolelda siwulda halwattu; tuli jotakin paremmaxi. [Kalannissa kuoli 31.3.1774 36-vuotias "G:a Sold. Jacob Klöverström" ]
 • Trengi Heneric Johannexen poica Laitilasta, luiden cowan särkemisen canssa seljäsä, ynnä pistotaudin canssa; pojesläxi yhtäläisnä.
 • Torpari Immanuel Hirfwisalosta wesitaudin ja puhallusten canssa maosa; pojesläxi yhtäläisnä.
 • Oppipoica Hans Lowander Turusta Täwyn poltten, ynnä awoimein jalcain canssa; parannui.
 • Flicka Maja Hendrikin tytär Turusta, särkewäisten polwein canssa; parannui.
 • Piltti Matti Carlen poica Mynämäestä, caihen canssa silmäsä; parannui.
 • Piltti Michel Martin poica Uudesta kirckosta, pitkällisen punataudin ja ruummin ajoxen canssa; parannui.
 • Yxi Flicka Carjalan pitäjästä kuppatautinen haawain canssa nänäsä; parannui.
 • Waimo Lena Johannexen tytär Paimiosta, poltten canssa kädesä; parannui.
 • Skrifwarin waimo Stina Matin Tytär, St Martilan pitäjästä, halwattu; tuli wähän paremmaxi.
 • Talonpojan tytär Hebla Hendrikin tytär Wehmalda, capin canssa, parannui.
 • Trengi Matti Christerin poica Halikosta, ajettuiden jäsenittencanssa; tuli jotakin paremmaxi.
 • Trengi Matti Yrjän poica Laitilasta caatuwaiselda taudilda waiwattu; tuli arwollansa paremmaxi.
 • Yxi Pijca Tyrwäjästä, Cuppataudin canssa; parannui.
 • Trengi Matti Jacobin poica Nawosta, ammutun käden canssa, johon myös polde oli tullut; parannui.
 • Flicka Caisa Hendrikin tytär Nummelda, pään wimmauxilda waiwattu; parannui.
 • Yxi mies Tyyköstä, sywän mätähawan, ynnä luun lahomisen ja cuppataudin canssa; parannui.
 • >Leskiwaimo Maja Stefanin tytär Taiwassalosta, wesiahmen canssa; ulosläxi auttamata.
 • Yxi Pijca Turusta, cuppatautinen joca myös rascas oli, ja wijmeisellensä; parannui.
 • Talonpoica Johan Erikin poica Nawosta, ruumin madolda cowasti waiwattu; ulosläxi auttamata.
 • Piltti Anders Erikin poica Nousiaisista, catuwainen ja ynnä heickopä; ulosläxi auttamata.
 • Pijca Brita Erikin tytär Paraisista, luukleinin ynnä pahan tawaisen luun-haawan canssa; parannui.
 • Trengi Jacob Jacobin poica Korposta, wesi-ahman canssa; tuli jotakin paremmaxi.
 • Pijca Anna Johannexen tytär Wehmalda, jalcain haawoilda, Rindataudilda ja jäsenden särkemiseldä waiwattu; sai joldisengin awun.
 • Yxi pijca Tenalasta umbicapinen ja cuppatautinen; parannui.
 • Porwari Hendric Nyman Christinasta, heickopää; ulosläxi auttamata.
 • Talonpojan waimo Maja Yrjäntytär Tenalasta, puolihalwauden, suonenwedon ja pääntaudin canssa; parannui.
 • Talonpojan poica Thuomas Matin poica Huittisista, Cuckon-nuoran ja matoin canssa; parannui.
 • Talonpojan waimo Brita Johannexen tytär Mynämäestä, pienden matoin ynnä pacotusten canssa etc.; parannui.
 • Yxi mies Messukylästä, ynnä waimonsa, wijden lapsensa ja pijcansa canssa, caicki cuppatautiset; parannuit.
 • Flicka Lisa Simonin tytär Mynämäestä, halkeimen huulen canssa; parannui.
 • Talonpojan poica Johan Matin poica Pungalaitumelda luukleinin canssa; parannui.
 • Nuori Trengi Jonas Matin poica Korposta, werinuotan canssa silmäsä; parannui.
 • Pijca Stina Gyöstän tytär Nawosta aukemein jalcain ja waimollisten menoin canssa waiwattu; parannui.
 • Talonpoica Matti Matin poica Tammelasta, cowasti ruumin madolda waiwattu; ulosläxi auttamata.
 • Trengipoica Hannu Thuomanpoica Korposta, halwattuin ja särkewäisten jäsenitten ynnä corwain soittamisen canssa; parannui.
 • Pijca Stina Simonin tytär Somerosta, heickonäköinen silmä-Carwain carruttamisesta molemman silmäin päälle; parannui.
 • Maanbyggmästari Matti Holmström Finströmistä, caatuwainen; uloslaskettin.
 • Trengi Eric Judan poica Huittisista, mätäcontinen; parannui.
 • Sepän poica Jonas Nyman Raumalda cuiwettumiselda waiwattu, ynnä cangeuden canssa polwisa; tuli melkiän autetuxi.
 • Dragonan waimo Susanna Rymmättylästä, keskensaamisen jälken waiwattu wesitaudilda, watturilda ja wihahawailda; cuoli. [Rymättylän haudatuissa 17.7.1766 kuollut 31-vuotias "h:u Susanna Mauritzsdr Pajeng", jonka aviomies "Drag. Albrecht Åkerberg."]
 • Piltti Eric Matin poica Mascusta, pistotaudin jälken waiwattu märkä-ajoilda ja wesitaudilda rinnasa etc. cuoli.
 • Talonpojan poica Simon Yrjän poica Loimajoelda, toiselda siwulda halwattu; ulosläxi jotakin parembi.
 • Inspector Holmenin waimo polttotaudin ja sen päälle seurawaisen keldataudin canssa; parannui.
 • Pijca Greta Erikin tytär Korposta watzataudilda ja waimollisilda menoilda waiwattu; ulosläxi yhtäläisnä.
 • Soldati Bernhard Möller Helsingistä, joca cauwan aicaa on ollut täwytaudilda waiwattu, mutta nyt saanut täwyn poltteen; parannui wimmein mainitusta taudista. [Helsingin haudattujen listan mukaan "Serg: Berndt Möller" kuoli syöpään 68 vuotiaana 27.8.1787] 
 • Schoulu poica Simon Wikman Turusta, waiwattu wuotawaiselda ajoxelda corwasa ja pukamalda käsiwarresa ynnä umbi-capin canssa; parannui.
 • Piltti Gustaf Uotin poica Swänsk Nawosta, poickimurretulla jalaalla; parannui. 
 • Pijca Brita Johannexen tytär Turusta, luunlahomisen canssa, parannui. 
 • Piltti Michel Erikin poica Turusta, särkewäisen polwen canssa; parannui.
 • Wijsi hengee Messukylästä Huowitaudilla waiwatut; parannuit.
 • Talonpojan poica Hendrich Matin poica Paraisista, wesitaudilda coco ruumisans waiwattu; parani.
 • Soldatin waimo Lisa Spinnihuonesta märkähaawain canssa ylitze coco ruumin; parannui.
 • Pijca Lisa Antin tytär Turusta polttotaudilla waiwattu, ynnä mätähaawan canssa ristiluun päälle; parannui.
 • Flicka Maja Hendrikin tytär Perniöstä, halkian huulen canssa; parannui.
 • Talonpojan waimo Anna Hendrikin Tytär Marian Kirckost pitäjästä polttotaudilda waiwattu ja hullupää; parannui. 
 • Talonpojan tytär Maja Matin tytär Nawosta, täwyn poltteen canssa etc. cuoli.
 • Talonpojan tytär Maja Matin tytär Rymmättylästä, särkemisen canssa jäsenisä ja heickopää; ulosläxi yhtäläisnä.
 • Pijca Maja Simonin tytär Sawosta luunlahomisen canssa isosa warpaasa; ulosläxi yhtäläisnä, sentähden ettei hän andanut pojesotta mainittua warwastansa.
 • Yxi pijca Messukylästä Kuppataudin canssa; parannui. 
 • Flicka Anna Swarthafra Mynämäestä, joca ei tainnut pideltä wettensä ja ilman sitä waiwattin silmän wuorolda; parannui. 
 • Flicka Greta Ingmark Helsingistä, rinnan poltteen ja wesitaudin canssa; parani. 
 • Mies Eric Johannexen poica Tyrwäjästä waiwattu wesiahmalda ja heickonäköinen silmäcarwain carruttamisen tähden; paranni. 
 • Talonpojan tytär Anna Abrahamin tytär Tammelasta, aiwan heickosilmäinen, tuli wähän paremmaxi.
 • Leskiwaimo Maja Johannexen tytär Hallickosta, waiwattu ruumin madolda silmän culmasa; ulosläxi yhtä wiheljäisnä. 
 • Pijca Anna Antin tytär Kiscosta, camalain rupein canssa otzasa etc. parannui.
 • Flicka Lisa Matin tytär Mynämäestä ajoxen haawain canssa cannasa; parannui.
 • Leskiwaimo Greta Swarthafra Mynämäestä, wuoron cansa silmäcarwain carruttamisen tähden; parannui. [Huom, ylempänä sama sukunimi samasta seurakunnasta]
 • Dragona Hendrich Birckman Marian Kirckon pitäjästä, joca pistoxen jälken oli saanut täwytaudin; tuli wähän paremmaxi. [Maarian haudatuissa "Drag. Henrich Biörkman", joka kuoli 23.11.1766]
 • Trengi Carle Yrjän poica Paraisilda, aiwan werisillä luun mädättäwäisillä haawoilla; ulosläxi yhtäläisnä.
 • Piltti Anders Thuoman poica Mynämäestä, cowan ja ison maon canssa, joca myös työllästi wetensä pidätti, parani enimmästä osasta.
 • Skepparin Söderbergin waimo Turusta, pitkällisen watzataudin canssa; parannui sijttä taudista.
 • Drengi Carle Jacobin poica Wichtisistä, pitkällisen weren juoxun ja watzataudin canssa; parani.
 • Pijca Brita Yrjän tytär Nousiaisist alinomaisen pääntaudin ja sijtä caswanen Caihin canssa silmäsä; tuli jotakin paremmaxi.
 • Pijca Maja Yrjäntytär Uudesta kircosta, longon särkemisen canssa; parannui.
 • Piltti Gustaf Hendrikin poica Pälkäneldä, silmän-wuoron ja polttotaudin canssa; ulosläxi ilman näön parannusta.
 • Talonpojan poica Johan Simonin poica Wehmalda; lijan canssa caulasa; parani.
 • Yxi waimo Helsingistä cuppatautinen; parannui.

Ei kommentteja: