keskiviikko 18. tammikuuta 2012

Casperin poika Olof ja Olofin poika Casper...

Linkitettyäni tiistaisen Genos-tekstini SukuForumille sain vinkin, joka vei ihmettelemään paimenmuiston Karjalohjan lukkari-kappalais-kirkkoherraa Olaus Casparia, jolle oli arveltu isäksi Tyrvään kirkkoherraa. Pelkän patronyymin perusteella?

No, hutkitaan vähän, ihan vaikka siksi, että tämä Olof on elänyt samaan aikaan kuin "minun" Olof Ångermanini ja asunut niin lähellä, että miehet ovat voineet vaikka tavatakin.

Paimenmuiston lähdeviitteettömiä tietoja ei jaksa kauaa tuijotella kun Kotivuoren ylioppilasmatrikkelikin on käytettävissä ja antaa taas ihan tarpeeksi työstettävää. Aikajärjestyksessä palasia ovat
KA mf. ES 1881 (ll 2) Pohjan ja Karjalohjan käräjät 6.7.1636 f. 67 (Kyrkieherden uthi Karis Loijo Wellerdhe Her Hindrich Amundi kerer thill sin Swåger Casper Olufsson i Ihlmoniemi ... Casper Oluffssons Fadher S: Her Oloff [Olaus Caspari] thillförene Kyrkieherdhe i samma Sokn, och Her Hindrichz antecessor, bott opå samma hemman huilket hans Son Casper nu åbor i Ihlmoniemi ... Sedhan her Oloff bleff dödh, och nu warandhe pastor her Hindrich kom effter honom thill giellet 1634);
KA valtakunnanregistratuura 13.7.1642 f. 468 (Confirmation för Casper Oloffsson, att niuta dett hemmanet Ilmoniemi [sitt Fädernes hemman] fritt på fölliande tw åhrs tijdh ... i anseende aff hans giorde Krigstienst),
KA mf. ES 1720 (bb 4) Pohjan, Karjalohjan ja Kiskon käräjät 22.10.1649 f. 207v (Inlades och i lijcka måtto, af Hindrich Ruut, et Kiöpe breff datt: 6 Nowembris 1648 af Sgl: Casper Oluffssån Uhtgifwit, förmälandes och, dätt han försellier sitt Hemman i Pijppåla, om Sex och en ½ stång Jordh, sampt och een Böle Jordh, om tuå stenger, Och Derföre Upburit, af Hindrich Ruut, K: M:te Tijo D:r Rågh tålf T:or Korn 2 T:or 6 C: Huilcke godz nu förste gongon Lagligen Uplystes, Och ingen någott inspråck här emot hadhe at inläggia)
KA mf. ES 1881 (ll 3) Karjalohjan käräjät 5.3.1663 f. 5v (Framkom Manhaftigh Capitein Nilss Ollson ifrån Päldonkylä och Kiärdhe till Claes Erichson om hemmanet Lojantaipahl aff Siw stenger och Ett Mantall hujlcket han Claes af Merbe:te Capitens broder Casper Oluffson den 22. Maij 1652. för Trijhundrade Dahl: Enckelt Kopparmynt Kiöpt och nu sedermehra den 4. Augusti 1662. till Wyrdige H: Johan Thauvonium Kyrkieherde i Carisslojo såsom een fremmandhe för Fyrahundradhe Ottotijo Dahl: K:m:t opdragit och försåldt haf:r, begiärandes han Capiteinen, det han hemmanet såsom Rätt och Näste byrdeman för 300 D:r till sigh lösa och Byrda måtte),
KA mf. ES 1882 (ll 5) Karjalohjan ja Pohjan käräjät 25.–26.6.1669 s. 50 (Oplystes andre gången hemmanet Lojantaipal som Capitenen Nilss Ollsson ifrån Peldonkylä försåldt hafuer till Capiten Lieut: Pahlen, huaremot Protesterar Regementzskrifuaren Jacobus Stadius såsom Näste arfuinge. Jatkuu 7.–8.1.1670 f. 8v. Nils oli Stadiuksen äidin Britan veli, heidän isänsä oli Karjalohjan kirkkoherra Olaus Caspari)
Paimenmuistossa sanotaan, että kirkkoherra oli omistanut Ilmoniemen vuodesta 1612. SAY:ssä näkyy vuoden 1616 ja yhden Ilmoniemen tilan kohdalla "Her Oloff kiöpt". Her Olofia on SAY:n tekijä kirjaillut tilalle jo vuodesta 1603 alkaen. Seuraavassa SAY:ssä on asiakirjaotteita vastaavasti Olofin jälkeen poikansa Casper. Vuodesta 1634 eteenpäin tietoa on enemmän. Ilmoniemen Pukkila on "vanha ratsutila" ja Casper luutnantti, jolla on siihen läänitys. Hän katoaa vuoden 1639 kohdalla ja ilmaantuu uudelleen 1645, jolloin hänellä on tytär Karin. Karin-niminen sisko on Olof Casperssonilla, jonka isännyys kausi alkaa 1649. Ehkäpä Casper Olofsson on siis kuollut välillä 6.11.1648-22.10.1649 niinkuin Piippolan myynti antaa ymmärtää. (Piippolan kohdalla SAY:ssä näkyy vain ostaja Henrik Ruuth.)

Paimenmuistossa on mainittu kirkkoherran omistaneen myös tilan Pellonkylässä. SAY:ssä Herra Olof näkyy kylässä 1629 ja 1631. Tuomiokirjaotteessa mainittu kapteeni Nils Olsson näkyy Pellonkylässä SAY:ssä 1654-73 ja pakittaen erottuu myös edellisessä ajanjaksossa. Tämän veli oli Casper Olofsson, joka oli myynyt vuonna 22.5.1652 tilan Lohjantaipaleella eikä täten voi olla sama mies kuin Piippolan myynyt? Olenko ymmärtänyt väärin? SAY:n Lohjantaipaleelta Caspar Olofsson katoaa omistajana 1649, mikä sopisi edellä haarukoituun kuolinaikaan. Sivulla vilahtaa Casepin poika, Michill joka on ratsumies ja päätynyt Tanskaan.

Palataan Ilmoniemen Pukkilaan, jonne Michelkin on päässyt veljensä kanssa vuoteen 1654 mennessä. Olofilla on vaimo Brita viimestään vuonna 1656 ja poika Lars oli verokirjaukseen vaaditun ikäinen ja naimisissakin vuonna 1673. Vuonna 1675 Lars on merkitty ratsumieheksi ja Olofin poika Casper (jee!) tullut verokirjausikään. Hänet on merkitty isännäksi vuodesta 1687 vuoteen 1695. Seuraavana vuonna isännyyden ottaa Abraham Casparsson ja SAY:hyn on kopioitu tieto, että rustholli oli kärsinyt tulipalosta vuonna 1694 (?). SAY:ssä isäntä vaihtuu 1701 Nils Larssoniksi ja tähän tarvittava selitys löytyy jälleen Kotivuorelta:
KA mf. ES 1888 (ll 16) Pohjan ja Karjalohjan käräjät 30.1.–1.2.1699 s. 93 (Såsom Capitein Leutnanten Edel och Manhafftig Abraham Casparson, hafwer igenom dess Breef af d: 30. sidstl: Augusti, Testamenterat dess Systersonn Niels Larsson från Puujerfwi och Stiufdotter Maria Åckerman som bem:te Niels skall ärna giffta sig med, Rusthållet Puckila med gl: och nya Munteringen, effter Capitein Leutnantens och dess hustrus Margreta Nielsdotters Istmans död att äga och niuta, med dhe Förord, att);
KA mf. ES 1889 (ll 19) Pohjan ja Karjalohjan käräjät 25.–26.2.1702 s. 136 (tillstod Capitein Leutnanten Abraham Casperssonn wara förl: Söndagz med döden afgången)

Tästä tulee nyt ~vähän~ pitkänpuolinen teksti, mutta todetaan Niels Larssonin vaimosta vielä, että on Karjalohjan myöhemmin kirkkoherran vaimon sisko. Sisarusten isä Simon Ackerman lienee luutnantti, joka vilahtaa Kotivuoren tuomiokirjaotteissa hänkin. Toiseenkin kertaan:
KA mf. ES 1748 (cc 8) Halikon ja Uskelan käräjät 10.–12.6.1669 f. 49v (Kyrckioheerdens i Uskela, Sahl. H:r Christiani Agricola Broder, Leutenampten Simon Ackerman)
Ackermanin nimellä pääsin käsiksi verkkosukupuuhun, jossa ei sentään ihan kaikkea ylläolevaa ollut. Hieman kyllä lisää Casperin Karin-tyttärestä ja Abrahamin perheestä, ainakin.

2 kommenttia:

Nimetön kirjoitti...

Tyrvään Casparus Olai on esitetty Karjalohjan Olaus Casparin isänä kaiketi ensimmäisen kerran Tor Carpelanin kirjoituksessa 'Släkten Ilmoni Granits ursprung', SSV 1 (1917).

Kaisa Kyläkoski kirjoitti...

Kiitos tiedosta!