sunnuntai 20. lokakuuta 2013

Paimenmuisto vs. yo-matrikkeli ja SAY

Kauvatsalaisten juurieni (jotka alkavat mummoni äidistä, jonka syntymäpäiväkuva ohessa) selvittelyssä (josta tullee vielä lukuisia mainintoja) päädyin Huittisten Koskualle 1690-luvun alussa. Ellen ole mokannut jossain vaiheessa, yksi esi-isäni on tuolloin tilan viljelijänä aloittanut Jöran Johansson.

Luonnollisestikin hain tilan esiin SAY:stä. Koosteesta 1674-1693 Jöranin saapuminen näkyy selvästi. Selvää on myös, että hän on lampuoti ja tilan omistaja on herra Lars Elgh. Pappismiehestä siis kysymys.

Kyösti Väänäsen kokoaman Paimenmuiston mukaan Elgh oli vuodesta 1689 Huittisten kappalainen ja
Omisti vaimonsa perintönä vuosina 1677–1690 Huittisten Koskuan kylässä Koskuan talon, jossa asui vuoteen 1691 ja muutti sitten ensimmäisenä kappalaisena vasta perustettuun Kulman kappalaisenpuustelliin Huittisten kirkonkylässä.
Kotivuoren ylioppilasmatrikkelissa Elghin kohdalla on DI Antti Lehtosen tiedonanto 5.4.2007
Maakirjan mukaan Koskuan omistaja 1651–1661 Hr Mattz; Henkikirjassa Koskuan kohdalla 1657–1659 merkintä: Brukas af Kyrkoherden, 1660–1661: Hust. Sigd e:a, 1663–1666: Hust Sigrid präst e:a, 1667–1673: Erich Simonsson, Sigred h.
 ja tuomiokirjaote
KA mf. FR 199 (Bielkesaml. 26) Huittisten käräjät 15.–18.9.1671 s. 123 (Dns: Laurentius Matthiæ Elgh kärde nu till sin Stiuf Fader Lensmannen Erich Simonsson om Kåskua hemman, hwar till Erich Simonsson swarade seijandes at som hans hustro Laurentij Moder än uthj lijfwet är, förmodar han det och få besittia, helst emedan hon det sielf medh sin Sahl: Man förwerfwat hafwer ... Dns: Laurentius medh sin moders Consens hemmanet kan förestå)
Eli eipäs taida olla vaimonperintöä.

Talonpoikaisten juuria tutkiessa Kotivuoren yo-matrikkelilla on marginaalinen rooli. Mutta kokeilematta ei tiedä, joten tein te(k)stihakuja joillakin Kauvatsan kylännimillä. Hämmästyksekseni Lasse Heikinpoika Yttilän Reikolta esiintyi tuomiokirjaviitteissä Yrjön ja Matin kohdalla.
Huittisten käräjät 26.–28.8.1650 f. 71v (Effter Lars Henderssons i Yttilä egen bekennelsse dömbdes aff honom 1 T:na Span:ll till Wellerde H:r Matz Benedicti uthskickade Thomas Thomasson i Winnais och Cumo Sochn);
Huittisten käräjät 14.–16.3.1654 f. 287v (Kom för rätta Gertrudh Henrichzdotter i Rickais by och Carcku Sochen, och kärde till sin Stiugu broder Lars Hendersson i Yttillä, om 5 åhrs gammall Stutt det hon hooss sin stiu Fadher Henrich Jörenss: å Lego giffuit haff, Och Altså begärar sitt igenn, der emott Lars förklarade, att samma Oxe är till hans broders Georgi Henrici præcepture Lhön, som han för H: Gertrudh Son Thomas Thomasson uthj 4 åhrs tijdh hafft haffwer affkorttat, dett een Student Henricus Mathiæ 721 sampt Henrich Mårthensson i Jalanoja, så fulla sanning intygade, derföre kunde Rätten eij annat der till giörad, Uthan Ehrkennes Frij, aff hans tilltallan i detta fallet)
Ottamalla esiin Lasse Iso-Iivarin talonhaltijaluettelo ja Huittisen SAY:t 1620 - 1639 s. 8 ja 1634-1653 s. 11 näyttää mahdolliselta, että Reikon Henrik-isäntä on avioitunut uudestaan 1630-luvun alussa ja tämä Elin-vaimo on ehtinyt olla naimisissa toisen Henrikin kanssa. Karkun Rikaisissa on sekä SAY:n että Lasse Iso-Iivarin luettelon mukaan vain kaksi taloa. Kummassakaan ei Kerttua tai poikaansa Tuomas Tuomaanpoikaa.  

Ei kommentteja: