keskiviikko 16. toukokuuta 2018

Ukkosen tappama 1777

Turusta kirjoitettiin 23.5.1777 Tukholmaan ja kirje päätyi uutiseksi Dagligt allehandaan 3.7.1777. Uutinen ei koskenut Turkua vaan Paraisten kylää Korlox (Kårlax?), jossa oli tapahtunut onnettomuus.
Den 16 uti innewarande månad hände den olyckan, at efter det Åskan någon tid hörts, slog den ned en och en half mil sjöledes härifrån i Pargas Socken wid Korlox Bys strand utpå Sjön, och träffade i slaget samma Bys tjenstefolk, som woro sysselsatte med mots dragning, i en af båtarne, samt dödade en Dräng om 31 och et halft års älder Anders Andersson wid namn; Åskeslaget har sönderrifwit hans Hattkull, sönderslagit det wänstra Drängens Öra, wänstra armen på Pälsen som han war klädd uti, war ock sönderrifwen, Axeln och Armen på samma sida war blå, strumpebandet afskurit, Benet och Foten til wänster äfwen blå: då slaget träffade Karlen föll han ur Båten i Sjön, men blef af Tjensteflickorne, som woro med honom på båten, straxt updragen: olyckan är så mycket ömare, som denne Dräng förestod wårdskapet hos sin nyligen afledne Morbroders Änka, som nu blef aldeles wärnlös. 
Palvelusväki oli vetämässä nuottaa, kun ukkonen osui 31-vuotiaaseen renkiin Anders Andersson. Tämä sai pahat vammat ja iskun voimasta lensi veneestä veteen. Samassa veneessä olleet piiat saivat ruumiinsa vedettyä ylös.

Paraisten haudattuja vuodelta 1777 ei ole Hiskissä eli tämä ukkoskuolema puuttui tilastollisesta katsauksestani ukkoskuolemiin.

Ei kommentteja: