torstai 24. toukokuuta 2018

Gottlebenit (vanhassa) painomusteessa

Löydettyäni Schildt-tutkimuksessa ihan olennaisia sukutietoja 1700-luvun sanomalehdistä, päätin tehdä Gottleben katsauksen KB:n digitoimien sanomalehtien annista. Samalla hyödynsin - yli kahden (?) vuoden käytön jälkeen - huomaamani hakuvinkkiä, jolla OCR-tulkauksesta saa irti enemmän (eli heikkolaatuisempia) osumia.


Jopa yksinkertaisessa käytöliittymässä pitäisi lukea ohjeet.

Gottlebenien suhteen ei tullut esiin mitään järisyttävää, mutta alla oleva tarjoaa esimerkit niistä papeista ja porvareista löytyvistä kuivemmista tietopalasista, joita en ole sanomalehtileikebloggauksissani yleensä esiin nostanut.
  • ... och Vice Pastoren J. Gottleben blifwit Kyrkoherde uti Nykirko Pastorat i Åbo stift... (Posttidningar 1760-04-28)
  • Passagerare: Grislehamn, den 20 Julii. Kyrkoherden Gottleben ifrån Finland reste härigenom til Stockholm (Inrikes Tidningar 1762-07-22)
  • Sedan den 2 October äro följande Inrikes Skeppare här wid Stockholms Bro ankomne [...] J. G. Gottleben fr. Björneborg m. Smör, Kött och Kreatur. (Inrikes Tidningar 1762-10-07)
  • Passagerare: Helsingborg, den 28 Sept. Handelsmannen Adrian Gabriel Gottleben har ifrån Utrikes Orter passerat til Stockholm. (Inrikes Tidningar 1764-10-04)
  • Sedan den 10 November äro nedannämde Inrikes-Skeppare till Skeppsbron ankomne: [...] N. Gottleben, H. Granholm, J. Löfwing, H. Starck fr. Björneborg m. Wed, Kött, Kreatur och Victualie-Waror (Inrikes Tidningar 1764-11-15)
  • Sedan den 1 October äro nedannämde Inrikes Skeppare till Skeppsbron ankomne: [...] J. Kynäs, J. Mollis, J. G. Gottleben, H. Akander, J. Sellin, S. Selin ifrån Björneborg med Victualie-Waror och Wed (Inrikes Tidningar 1766-10-06)
Inrikes Tidningar 1767-12-07
  • Följande Riksdagsmans-Wal äro bekante från Lands-Orterna [...] För Björneborg: Handelsmannen Gottleben (Dagligt Allehanda 1771-05-24)
  • Passagerare. Helsingborg d. 31 Maji. Grosshandlaren Adrian Gottlieb ifrån Stockholm har utpassserat til utrikes orter. Grislehamn, d. 4 Junii. Ifrån Finland äro d. 28 nästl. Maji och följ. dagar hitkomne: [...] Riksdags- och Handelsman Gottliben (Inrikes Tidningar 1771-06-10)
  • Riksdags-Nyheter. [...] Förteckning på Riksens Höglofl. Stånders Ledamöter uti Deputationerne af Wällofl. Borgare-Ståndet [...] 2:do, Commerce-Utskottet. [...] Handelsman Johan Gottleben (Dagligt Allehanda 1771-07-16)
  • Passagerare. Helsingborg, d. 5 Augusti. Grosshandlar. Adrian Gottleben [...] inpasserat ifrån Danmark (Inrikes Tidningar 1771-08-12)
Inrikes Tidningar 1774-11-10
Inrikes Tidningar 1776-06-10
Taidanpa lopettaa tähän kun tuli sattuneesta syystä into hakea Kokemäki-osumia aiempaa useammilla kirjoitusasuilla.

Kuva: Fyren 25/1900

Ei kommentteja: