sunnuntai 14. tammikuuta 2018

Arkeologian opinnäytteitä

Viime vuoden opinnäytelinkitysten sarjassa arkeologia jäi väliin, mutta olihan linkkejä toki kertynyt.

Wigert, Linda: Ett kulturarv värt att satsa på - en studie över fornlämningars attraktionskraft
Hyppönen, Anna: Jättiläisten valtakunta : jättiläistarinat osana Suomen kiinteitä muinaisjäännöksiä

Tiainen, Teemu: Mikroliitti Oy:n muinaisjäännösinventoinnit vuosina 2015 ja 2016 : inventoinneissa löytyneiden uusien kohteiden kvantitatiivinen tarkastelu
Haapakangas, Pauli: Vanhojen kaivausvalokuvien uudelleenhyödyntäminen arkeologiassa : 3D-mallit ja niiden analyysi

Siltainsuu, Jenni: Voimavara vai uhka? Yleisön ja asiantuntijan kohtaaminen yleisökaivauksella
Mustonen, Janne: Ancient Aliens -televisiosarjasta välittyvät arkeologikuvat
Rebecka, Engström: Den arkeologiska kommunikationen och den privilegierade arkeologen
Halvadzic, Sanna: Etik inom arkeologi: Behandlingen av mänskliga kvarlevor med jämförelser mellan Sverige och USA
Katarina Botwid: The artisanal perspective in action. An archeology in practice

Gustavsson, Linnéa: Ansiktsrekonstruktioner - I betraktarens öga
Linderholm, Johan: The soil as a source material in archaeology. Theoretical considerations and pragmatic applications.
Maaranen, Nina: Harris lines in Finnish archaeological material
Fredriksson, Matilda: Digital Marine Osteoarchaeology : The problematization of bodies and bones in water
Saarni, Saija: The Sensitivity of Annually Laminated Lake Sediments in Central and Eastern Finland to the Late Holocene Climate

Yvonne Karlsson: På jakt efter kvinnors arbete. En modell för analys av genus och arbetsdelning på forntida boplatser. Exempel från Timmeråshyddan, Skrivarhelleren och Hus 13 på Fosieboplatsen
Högberg, Louise: Kvinnor, män och allt däremellan: - En studie om osteologiska och arkeologiska könsbedömningar på fragmenterade skelett
Hedenstedt, Theresa: När kvinnor blir män: En studie av kön och genus i forntiden baserat på osteologiska och arkeologiska könsbedömningar
Ekstedt, Julia: Genus och arkeologi- en studie av forskning med fokus på vikingatida kvinnor

Maaranen, Päivi: Neljä näkökulmaa maisemaan : Havaintoja menneisyyden ihmisen ja ympäristön välisestä vuorovaikutuksesta eteläisimmän Suomen alueella

Kivikausi
Koivisto, Satu: Archaeology of Finnish wetlands : With special reference to studies of Stone Age stationary wooden fishing structures
Hägglund, Eric: Hogging Wealth: Dental analyses and an interdisciplinary study of the importance of pigs in prehistoric economies
Tallavaara, Miikka: Vihiä teknologisista strategioista : Tutkimus Rääkkylän Vihin kampakeraamisen ajan asuinpaikan piikivi- ja kvartsiaineistoista
Kerola, Artturi: Arvio Yli-Iin Kuuselankankaan hiilinäytteiden hyödyllisyydestä hiiliajoitukseen ja vertailu muuhun alueen ajoituskelpoisen materiaalin
Hansson Garthe, Fredrik: Neolitisk Matkultur
Andersson, Lisa: Stenålderskost : en kritisk granskning av metod, teori och tolkning

Pronssiaika
Ojala, Karin: I bronsålderns gränsland Uppland och frågan om östliga kontakter
Falck, Anna-Maria: Seglets introduktion i Skandinavien: En undersökning kring indikationer för seglets uppkomst under bronsåldern
Holmblad, Peter: Coastal Communities on the Move House and Polity Interaction in Southern Ostrobothnia 1500 BC-AD 1

Rauta-aika
Karjalainen, Joni-Pekka: The Spell of Iron : Iron smelting experiments with stone box furnaces of the Finnish Early Iron Age
Lithman, Amanda: Folkvandringstiden-en orolig tid: Debatten om kristiden
Karlström, Amanda: Relationen mellan människa och djur under vendel- och vikingatid : En osteoarkeologisk analys av brandgravar
Jelicic, Anna: En hårdkokt historia: En studie av äggskalfynd från vikingatida gravkontext med särskilt fokus på Uppland och Gotland
Salo, Kati: What Ancient Human Teeth Can Reveal? : Demography, Health, Nutrition and Biological Relations in Luistari
Vajanto, Krista: Euran emännän neulakintaat : Tutkielma Luistarin haudan 56 neulakinnasfragmenteista
Rapakko, Jonas: Suomussalmen Heinisaaren hevosenkenkäsolki : arkeologinen esinetutkimus
Johnny Karlsson: Spill. Om djur, hantverk och nätverk i Mälarområdet under vikingatid och medeltid

Keskiaika
Holmberg, Fredrika: Textilrelaterade fynd från Gamla Lödöse: Arkeologiska praktiker och skildringar av textilier och textilredskap
Bärgman, Nathalie: Hästen, trotjänare eller träl?: En osteologisk analys i mikroarkeologiskt perspektiv
Granbom García, Joel: Det Jämtländska köket: En studie i diet i medeltida Västerhus med hjälp av kol-och kväveisotopanalyser
Törnberg, Felicia: Frakturer i medeltida Lund. En studie av frakturtyper hos män och kvinnor från S:t Jakobs kyrkogård
Östlund, Elfrida: Lika inför Gud, eller? : En osteologisk analys av nio individer från medeltida S:t Hans kyrkoruin i Visby
Aalto, Ilari: Kivitalon kuusi vuosisataa : Aboa Vetus & Ars Nova -museon suuren kivitalon rakennusarkeologinen tutkimus
Hansson, Emelie: Den medeltida stadens hemligheter: en animalosteologisk analys av djurbenen från stadsparken i Kalmar
Bernotas, Rivo: New aspects of the genesis of the medieval town walls in the Northern Baltic Sea region
Hukantaival, Sonja: "For a witch cannot cross such a threshold!” – Building concealment traditions in Finland c. 1200–1950

Myöhempi aika
Väre, Tiina: Osteobiography of Vicar Rungius : analyses of the bones and tissues of the mummy of an early 17th-century Northern Finnish clergyman using radiology and stable isotopes
Huhtelin, Timo: Oulun Pikisaaren pitkä kivijalallinen ja multapenkillinen rakennus keramiikka-aineiston valossa
Koivikko, Minna: Recycling Ships, Maritime Archaeology of the UNESCO World Heritage Site, Suomenlinna

Kuvat: "Death and burial of Cock Robin" (1840), "Mountains and molehills; or, Recollections of a burnt journal" (1855)

Ei kommentteja: