tiistai 8. elokuuta 2017

Mihin lapset pystyvät?


Dagligt Allehandassa 7.12.1772 julkaistu kirje päätyi vanhuuden, raajattomuuden ja kuurouden jälkeen lapsiin. Koko jutun teemana siis oli se, että kaikki pystyvät työntekoon. Varsinainen hyödyn aikakauden juttu.
Jag har sedt 3, 4 och 5 ärs Flick- och Gåsse-Barn läras och wänjas, at spinna Blån- Lin- och Ull-Garn, med mera: at samla och sp[?]ita allehanda slags Fjäder: at samla Sten ifrån åker, Ångar och Betes-hagar, i Korgar, Bårar eller Skotte-Kärror, antingen til Taktäcknin på Näfwer, at nyttjas i stället för den wanliga Torfwen eller Färgstockar, eller til Gatuläggning i stora Byalag: äfwen at samla 2 a 3 sorter Kalk-Sten til Kalk-Bränning i murade Tegel-Ugnar: at samla Spillning och Gödsel efter allehanda slags Kreatur, jämte rutit Trä, Qwistar och Stubbar, Winter och Sommar, i små Korgar, Kälkar eller Skott-Kärror, och likafullt morgon och afton samt därimellan hållas til Gudaktighets-Öfningar. Jämwäl wänjas Barnen til arbetsamhet och slit därmedelst, at de tillhållas, at med små Hand-Yxar å Stubbar eller Hugg-Stockar, så wäl Sommar som Winter, hugga Gran- Tall- Al och Björk- med felere slags Löfträds-Qwistar sönder i Ladugården til Strö, så wäl at gå på, som under Boskap, Hästar, Får och Getter, med mera alt til Gödselns ökande; ty en en förståndig Bonde, Jord-Brukare och Landtman, låter straxt med andra Hästen eller Ox-paret hemhämta alla Toppar, Grenar och Qwistar, de gröfre till Bränsle och de smärre till strö på Golf eller i Ladugården, enär han själf hemför det ena Lasset med Träd, som han kunnat nedfälla till Ankost, Slögde eller annat Behof.
Til icke förtigande af åtskilliga andra angelägna, nyttiga och nödiga Syslor och Giöromål, som Barn ifrån spädaste Åren kunna tilwänjas at förrätta, såsom Humlas och Humle-Blads plåckning af Rernorne till särskildta behof: Met- och Dagg-Maskars sökande til metande: Kryddgårds-Sängars rensan- och rengörande från Ogräs: Råg- Hwete och Korn-Ax upplåckande med håndren, eller hopsamlande med små Räffor, efter Skörds-Männen på åkren, med mera.
Kirjoittaja, joka siis asui Hollolassa, sanoo nähneensä 3-5 -vuotiaita tyttöjä ja poikia kehräämässä pellava- ja villalankaa sekä keräämässä ja käsittelemässä(?) höyheniä. Lapset keräsivät kiviä pelloilta niityiltä ja haoista koreihin, paareille tai kottikärryihin. (Kivet käytettiin tuohikattoihin painoiksi tai katukiveykseksi.)

Lapset myös keräsivät kalkkikiviä, eläinten jätöksiä, mätääntynyttä puuta ja oksia. Lapset saivat pienillä kirveillään hakata oksia eläinten alusiksi (tälle on sana, joka ei juuri nyt tule mieleen). Lapset pystyivät poimimaan humalan lehtiä, kitkemään kasvimaata, keräämään sadonkorjuun rippeet pellolta ja paljon muuta.

(Kuvakollaasin palat Rijksmuseumin kokoelmista. Tästä, tästä, tästä ja tästä.)

1 kommentti:

Unknown kirjoitti...

Pehkujen keräily?