torstai 2. maaliskuuta 2017

Satunnaiset sitaatit... tutkijoista?


”Se on väitellyt tohtoriksi” on automaattinen lisäboosti mihin tahansa: kirjan takakanteen, tv-ohjelman tittelilaatikkoon, kolumnistin esittelyriville ja tietenkin yleisesti CV:hen. Titteli tekee asiantuntijan, ja asiantuntijalle myönnetään valta-asema, vaikka hänen asiantuntemuksellaan ei olisi yhtään mitään tekemistä hänen käytännön toimintansa kanssa.

Millä auktoriteetilla puhun mediassa? Käytän yleensä tutkijan titteliä, mutta minulla ei ole kuitenkaan akateemista arvovaltaa tai asemaa, jos maisterin tutkintoa ei sellaiseksi lasketa. Olen yksityis- ja julkisrahoitteisia projekteja tekevä konsulttitutkija, joka on ollut oikeassa paikassa oikeaan aikaan.

Avoin kansalaistiede -projektin suositukset kannustavat laajentamaan kansalaistieteen soveltamista havaintoaineistojen joukkoistamisesta tieteen ja yhteiskunnan väliseen vuoropuheluun ja ilmiökeskeisiin tutkimuskysymyksiin. Jotta kansalaistieteen koko potentiaali saadaan käyttöön, tarvitaan hierarkioiden haastamista, entistä osallistavampia tutkimusympäristöjä ja täsmällisempiä ohjeistuksia.
Kuva Fyren 3/1901

Ei kommentteja: