lauantai 5. joulukuuta 2015

Kenraalikuvernöörinkanslian aktien antia vuodelta 1904

Voivoteltuani täällä Valtiosihteerinviraston suomenkielisen aktiluettelon puutetta vuodelta 1904 sain yksityisviestin
Voisit katsoa kenraalikuvernöörinkanslian aktiluetteloita. Kaikki asiat VSV:hen menivät sen kautta ja KKK:n luettelot on käännetty
Konditionaali on  ihana verbimuoto ja KKK:n luettelot Arkistolaitoksen digitaaliarkistossa. Huom! luettelot, ei hakemistot. Joten ei kun selaamaan vuotta 1904. Otsikossa näkyvä jaosto lienee merkityksellinen, joten kurkkaan Porttiin, jossa kerrotaan että
1. jaosto vastasi poliittisesta valvonnasta ja poliisiasioista sekä asetuksia koskevien asioiden valmistelusta, 2. jaosto vero- ja sotalaitosta koskevista asioista ja erilaisten vuosikertomusten käsittelystä, 3. jaosto kanslian virkakuntaa koskevista asioista, 4. jaosto lainsäädäntö- ja talousasioista, 5. jaosto oikeudellisista asioista ja 6. jaosto erilaisista rutiiniasioista sekä kanslian taloudesta. Lisäksi kansliassa oli seitsemäs erikoisjaosto, jonka tehtäväpiiriin kuului mm. santarmiraportit.
Eläkehakemus tuskin kuuluu kolmeen ensimmäiseen. Mutta koska oikeasti (tyhmyydestä sakotetaan) aloin selata katsomatta Porttiin niin tulin huomanneeksi II jaoston kohdalla kiinnostavan kulttuuriperintöinventointihankkeen.


III jaoston aktissa on "ylioppilas Oskar Wilhelm Lindbergin ja nimismiehen pojan Väinö Åkermanin anomuksia esteettömyystodistuksen ja puoltolauseen heille antamista pääsyä varten oppilaiksi johonkin sotakouluun." Tämä sivuaa ongelmaani Nikolain ratsuväkiopistosta. Kansallisarkiston hyllystä löysin nimittäin Max Engmanin kirjan Suomalaiset Venäjällä: lähdeopas (2004), jossa oli lueteltu VSV:n aktit, jotka koskevat vapaaoppilaspaikkoja sotaoppilaitoksissa. Tilasin nämä kolmelta vuodelta, mutta ne osoittautuivat niin venäjänkielisiksi, että sain selvää vain siitä, että asia oli oikea. Niin, ja yhdessä oli ruotsiksi Lindbergin ja Åkermanin papereita.

IV jaostossa on pari yksitäisiin henkilöihin liittyvää aktia. "Koskee Vehkalahden pitäjän 41 asukkaan anomusta, ettei heitä häädettäisi Haminan kaupungilta aikoinaan vuokraamiltaan tiloilta", ja "Koskee vaatimuksia, jotka Helsingin roomal. katol. seurakunnan pastori Tshajevski on pannut ehdoksi Karjaan piirin nimismiehen Raassinan vihkimistä varten avioliittoon erään roomal. katol. uskontunnustukseen kuuluvan naisen kanssa (Vaatii, että tästä avioliitosta syntyneet lapset kastetaan roomal. kat. uskoon)".

V jaostossa on heti henkilöhistoriallisesti merkittävästi ilmoituksia Suomen kansalaisiksi otetuista henkilöistä ja hakemuksia Suomen kansalaisuudesta vapauttamisesta. Ja tämän jälkeen henkilöitä, jotka ovat saaneet esteettömyystodistuksen muuttaakseen Suomesta Venäjälle. Muuttotieto varmasti muuallakin, mutta mielenkiintoista.

Etsintäkuulutusten jälkeen alkavat anomukset ja valitukset. "Helena Haken anoo, että hänen pojalleen annettaisiin maata" "Kopilan tilan (Hämeen l.) torpparit anovat, että he edelleenkin saisivat pitää torppansa." Torpparien anomuksia on monta, mutta useimmiten ei mainita paikkakuntaa. Väillä sitten jotain aivan muuta:

Ja
sekä
Yksittäinen adoptiokin listalla
mutta ei eläkeanomuksia. Jaostossa VI lupaavammin
ja tilaamalla selviää sisältääkö tämä kaipaamani hakemuksen. (Luettelon toiseksi viimeinen aukeama, tietenkin.)

Ei kommentteja: