sunnuntai 25. lokakuuta 2015

Lukemisia kansalle - osat 13-32

Viime sunnuntaina aloitettu läpikäynti jatkuu
13. [Hedberg, Fredrik Gabriel]: Kristuksen rakkaus syntisiin. Toinen painos. 1864
14. Etsijä. Saarna F. W. Krummacherilta. Ruotsinkielestä. 1852
15. [Ahlgrén, Johan Ephraim (suomennus?)]: Awiosäädylle. Waimosta ja miehestä. 1853
16. [Ahlgrén, Johan Ephraim]: Wanhempain kunnioittamisesta. 1853
17. [Ahlgrén, Johan Ephraim]: Lasten kaswatuksesta. 1853
18. [Ahlgrén, Johan Ephraim]: Palkollisille niin myös Isännille ja Emännille. 1853
19. [Ahlgrén, Johan Ephraim]: Herran ehtoollisesta. Toinen painos. 1859
20. [Ahlgrén, Johan Ephraim]: Ainoa tie autuuteen. 1853
21. Äänestä. Opetuksia suomalaisille. 1853
Ensimmäinen luonnontieteellinen julkaisu! Alkaa katekismustyyliin:
Kuinka syntyy ääni? Joku kappale pannaan värisemään; kappale saattaa ilman värisemään; ilmassa syntyy niin väreitä eli aaltoja, jotka kulkevat ja sattuvat korvaamme. Korvassa tunnemme äänen.
Ennen seuraavaa yksi uskonnollinen julkaisu.
22. [Ahlgrén, Johan Ephraim (suomennus?)]: Philippus Samariassa. 1853
23. Lyhykäinen Kertomus Taivaasta ja Maasta, Kuusta ja Tähdeistä ja n. e. Omistettu Kunnioitettavalle Talonpojan säädylle Ruotsin maalla ja nyt Suomeksi käätty kunnioitettavain Maanmiestemme hyödyksi. Toinen lisätty painos. 1853
"Planeetit elikkä maat ovat saaneet kukin nimen - eroittaaksemme heitä toisistansa - ne kulkevat auringon ympäri, toinen ulkopuolella toista..." Laaja aihe vaati 24 sivua käsittelyynsä.
24. Frans Michael Franzén, suom. Abrah. Engblom: Ewa ja Maria niin kuin kaksinainen peili waimolle, Marian ilmestyspäiwänä kristillisessä saarnassa esiin asetettu. 1853
25. [Ahlgrén, Johan Ephraim]: Epistolan saarna Tuomio-sunnuntaina. Toinen painos. 1860
26. Lammasten ruokkoomisesta, eli taitawa ja ymmärtäwäinen Lammas-ukko. Ruotsin kielestä. Toinen painos. 1853
Tässä ohjekirjassa on valittu nykyäänkin suositeltu kerronnallinen ote. Kirjoittajan isä (vai "isä"?) on 50 vuotta aiemmin miettinyt ja kehittänyt lampaanhoitoaan. Selvyyden vuoksi neuvonsa on esitetty myös numeroituna listana.
27. Hagberg, [Karl P.], suom. Aaprah. Engblom: Saarna Jumalan sanan woimallisesta waikutuksista ihmisen sydämessä. 1853
28. Krummacher, F[riedrich] W[ilhelm], suom. F. F. G-a-d: Rukouksesta Jesuksen nimeen. 1854
29. [suom. Aaprah. Engblom]: JESUKSEN Nimessä! Kuritetun kristityn uskaliaisuutta luetellessansa ja julistaessansa Herran tekoja elämässä ja kuolemassa esiin asetettu Lyhyessä Ruumissaarnassa ja Elämänkertomuksessa hengellisesti heränneestä ja aiwan nimikuulusta Merikarwian talonpojan tyttärestä Anna Rogelista joka wuoteenomaisena neljätoista ajastaikaa ja kaksi kuukautta saarnaten ja hengellisiä wirsiä weisaten ylisti Herran kunniaa. 1854
30. Jumalan Wapaa Armo, kirkastettu William Millsin kääntymisen kautta, joka, murto-warkaudesta kuolemaan tuomittu, mestattiin Edinburg'issa 21 p. Syyskuuta 1785. 1854
31. [Ahlgrén, Johan Ephraim]: Wanha riita eli tuhlaaja-poijan wanhempi weli. 1854
32. Ansgario. Suomentama. Toinen painos. 1864
Tämän eksoottisen kuuloisen nimikkeen ovat vapaaehtoiset kirjoittaneet puhtaaksi. Se on kertomus kristinuskon tulosta Ruotsiin ja päähenkilön nimi tutumpi muodossa Ansgar. Siis historiaa!

Kuva Twee schapenkoppen en een kop van een lam, Anthony Oberman, 1809. Rijksmuseum.

Ei kommentteja: