sunnuntai 22. helmikuuta 2015

Erik Raumannus, Vetelin kappalainen

Hannele-mummoni kuolemasta on tänään kulunut kaksi vuotta, minkä muistoksi katsaus yhteen hänen esi-isäänsä.

Vanhemmissa tutkimuksissa Vetelin kappalaisella Erik Raumannuksella on patronyymi Gregorii eli Yrjönpoika. Sitä ei kuitenkaan näy tekstissä Vetelin kappeliseurakunnan historialliset muistiinpanot 1639-1949


eikä Paimenmuiston kokoaja ole sitä käyttänyt ja SukuForumin keskustelun perusteella kiitos Erik Raumannuksen korjatulle patronyymille Sigfridi kuuluu Yrjö Kotivuorelle, joka on sen tuomiokirjoja läpikäydessään huomannut.

Patronyymin perusteella on mahdollista, että Erik on Turun akatemiassa opiskellut syksyllä 1640 Raumalta kotosin ollut Ericus Sigfridi.

Vetelin kappalaisesta Kotivuoren löytämät tuomiokirjamaininnat kertovat
KA mf. ES 2028 (rr 5) Kokkolan, Kruunupyyn ja Kälviän käräjät 31.7.1644 f. 324v (Her Erich Caplaan i Öfwer wetill begärar at Uptaga et ödes hemman åm ½ Mantall Ib:m Huilket Mickell Anderss: seenast åboot hafuer och sedhan för 3 åhr ödhe leegat);
Että Erik sai virkaan tullessaan järjestää itselleen asumuksen vaatimalla autioksi jäänyttä tilaa.
KA mf. ES 2029 (rr 9) Kokkolan käräjät 2.8.1655 f. 82 (H:r Erich uthj Marcken Capplan, Angaff Anders Peersson i Halso fålck at dee bruka sijgne- och löfwierij och Andra diefwulskaper Och emedhan dee eij wore tillstädes, derföre kunde Retten inthet dertill giöra, Uthan pålades Länsmannen, at han dem för Retta steller Neste Tingh);
Että Erik ilmiantoi paholaisen temppuja tehneen halsualaisen
KA mf. ES 2031 (rr 11) Kokkolan käräjät 27.–28.7.1666 f. 926v (Herr Erich Sigfridi (vertaa 66) uti Carleby öf:r bygdh boende, gaf Rätten tilkiänna, huruledes ett Mördat barn emellan röringen och småbönderne uti Cronoby den 3 Julij 1666 är funnitz);
Että Erik kertoi oikeudelle 3.7.1666 löytyneestä murhatusta lapsesta.
KA mf. ES 2032 (rr 12) Kokkolan käräjät 27.–28.8.1669 f. 343v (H:r Erich Capplanen i Marken), Kokkolan käräjät 29.–30.7.1670 f. 473v (Caplan wähl:de H:r Ericus Raumannus), 474;
KA mf. ES 2036 (rr 23) Kruunupyyn, Kokkolan ja Kälviän käräjät 7.–9.9.1686 s. 528 (Cappelanen Wällärde H:r Elias Erici oppe wedh öfwer Wettell Capel, anhölte att Rätten wille Ransaka om Kåskela 1 Mant:s hemmans tillstånd, som 18 åhr för A:o 1644 warit i Öde fallen, då hans Fadher H:r Erich dedh nödgast optaga ...);
Että Erikin asumuksekseen saama tila oli Koskela Vetelissä. Ilmeisesti tämän mukaan hänen poikansa Elias ja Gustaf käyttivät sukunimeä Forselius. Elias seurasi isäänsä veteliläisten kirkonmiehenä ja täsä ominaisuudessa hautasi 80-vuotiaana kuolleen äitinsä tammikuussa 1693.

Kokkolassa 8.1.1671 vihitty "Brijta Erichsdr. Raumanna" on tulkittu kappalais-Erikin tyttäreksi ja tätä kautta Keski-Pohjanmaata tutkivalta Arto Hautalalta vuosia sitten saamieni tietojen ja oman vielä vanhemman räpellykseni sekä tätä kirjoittaessa haettujen rippikirjasivujen mukaan
Britalla (s. 1652 k. 1.7.1688 Veteli) oli
tytär Priita (s. 22.10.1682 Veteli, k. 3.1.1765 Veteli), jolla [RK 1743-1754 s. 42]
poika Juho (s. 3.11.1705 Kaustinen, k. 16.7.1779 Veteli), jolla [RK 1755-1774 s. 45]
tytär Maria ( s. 29.11.1735 Veteli, k. 26.1.1800 Veteli), jolla [RK 1775-1780]
poika Juho (s. 12.6.1758 Veteli, k. 15.6.1822 Veteli), jolla [RK 1795-1801 s. 5]
tytär Kreeta (s. 23.5.1781 Veteli, k. 30.7.1848 Veteli), jolla [RK 1816-1822 s. 33]
poika Antti (s. 30.1.1814 Veteli, k. 29.11.1865 Veteli), jolla [RK 1856-1863 s. 234 ]
poika Antti Vilhelm (s. 23.11.1854 Veteli, k. 29.8.1931 Veteli) ja tällä [RK 1882-1891 s. 273]
tytär Johanna Serafiina, joka oli mummoni äiti.

1 kommentti:

Tiina kirjoitti...

Hei! En ole sukututkija, mutta olen kiinnostunut juuristani. Oli erittäin mielenkiintoista löytää ja lukea postaus esi-isistäni. Antti Vilhelm (s. 23.11.1854 Veteli, k. 29.8.1931 Veteli) oli isoisoisäni, joten olemme lisäksi sukulaisia. Hienoa tutustua tätä kautta!