sunnuntai 23. maaliskuuta 2014

Palkittuja opettajia vuonna 1896

"Juho Sundman, kiertokoulunopettaja Halikossa. Hän on syntynyt 22 p. jouluk. 1830 torpparin poikana samassa pitäjässä ja elätti itseänsä nuorempana tavallisella ruumiillisella työnteolla, mutta sen ohessa luki hän ahkerasti raamattua, joten otettiin 33 vuoden vanhana, v. 1863 pitäjässä juuri perustetun kiertokoulun opettajaksi. Vielä on hän papiston luvalla pitänyt pyhäkoulua isomman ajan.

Hyvin hän on lasten opettajana suosittu, koulussaan on hänellä ollut 70:een asti kerrallaan oppilaita, ja vaikka nykyjään on vaikuttamassa useampia kouluja, niin Sundman-vanhuksen koulua pidetään etevimpänä. Kiitettävällä ahkeruudella sekä erinomaisella huolella, uskollisuudella ja menestyksellä todistetaan hänen työtänsä toimittaneen."
Kirkonkirjojen mukaan Juho Sundman syntyi Halikon Yttelässä yllä mainittuna päivänä torppari Gustaf Simonsson Sundmanin ja 26-vuotiaan Maria Henriksdotterin pojaksi. Juho meni 21.10.1852 naimisiin Halikossa Caisa Hidströmin kanssa. Hänen isänsä oli tuolloin kuollut, mutta perhe asui edelleen samassa torpassa (RK 1849-55, 1856-62, 1863-1870, 1871-1881). Rippikirjojen mukaan myös prheen poika toimi kiertokoulunopettajana.
"Sofia Maria Arwolander, lastenopettaja Mustasaaren Wikbyyssä, syntynyt marrask. 6 p:nä 1834 Vaasassa. Hänkin on jo 35 vuotta harjoittanut tärkeätä, vaikka vähän huomattua tointaan, pitäen samoin kuin edellisetkin huolta sekä oppilaansa luku- ja kirjoitustaidosta että myöskin heidän siveellisestä kasvatuksestaan ylipäänsä. Jo k:lo 7:stä aamulla oli hänen huoneensa aina avoinna sille, joka vain tahtoi tulla. Niin sitä jatkettiin k:lo 8 ja 9 aikaan illalla. Sunnuntaisin taas kerääntyi hänen ympärilleen rippikouluijässä olevia, joille hän ahkerasti opetteli uskontomme alkeita.

Koko hänen kylänsä joutuikin vähitellen semmoiseen maineesen, että sitä pidettiin ensimmäisenä pitäjässä sekä lukutaidon että kristillisyyden opin puolesta. "Kokonaan omaa etuaan katsomatta on hän uhrannut itsensä, aikansa ja vähäisiä varojaan kasvavan sukupolven hyväksi, edistäen sen tietoja, raittiutta, siveyttä ja kasvatusta yleensä. Harvinaisella ymmärryksellä ja valppaudella on hän harrastanut kaikkea, mikä voi kohottaa nuorison tietoja ja siveellistä kantaa", kirjoitetaan hänestä. Nyt hän on vanha ja puolisokea ja puute, joka ei koskaan ole ollut hänelle vieras, on hänen vanhuutensa aikana tuntuvampi, kuin voimien päivinä. Mutta oppilaita hänellä yhä edelleen on, — vanha opettaja ei ole vielä vieraantunut kutsumuksestansa."
Merimies Johan Arvolanderille ja vaimolleen Anna Marialle ei Vaasassa syntynyt muita lapsia kuin Sophia Maria 6.9.1834. Mustasaaren rippikirjassa 1871-80 Sophia Maria Arvolander on merkitty lastenopettajaksi. Sekä patronyymi että syntymäkuukausi ovatjossain vaiheessa muuntuneet alkuperäisestä.
Tekstilainaukset: 15.01.1896 Uusi Suometar (Samat esitetty Juha Vuorelan blogissa vuonna 2009)
Tunnelmakuvitus Tuulispää 16.10.1903
Tausta: Tammikuun 14 p:vän rahasto

Ei kommentteja: