perjantai 13. joulukuuta 2013

Suomalainen oli erilainen kuin ruotsalainen

Silmäiltyäni Eva Ahl-Wariksen arviota artikkelikokoelmasta Vieras, outo, vihollinen. Toiseus antiikista uuden ajan alkuun kävi mielessä kirjan kirjastovarauksen peruminen. Aines oli niin kaukana kiinnostuksen kohteistani. Onneksi en saanut aikaiseksi, sillä itselleni vieraan antiikin jälkeen, viho viimeisenä, oli Marko Lambergin erinomaisen kiinnostava artikkeli Suomalaisuus identiteettinä ja toiseutena varhaismodernissa Ruotsin valtakunnassa.

Lamberg aloitti tarkastelunsa Tukholman suomalaisen seurakunnan papin kirjeellä vuodelta 1627 ja viimeistään vuonna 1647 ilmestyneellä runoteoksella Alle Bedlegrannas Spegel. Kyseiseen pappiin (Thomas Georgii) minulla ei ole henkilökohtaista suhdetta, mutta häntä seurasi samassa virassa useita esi-isiäni ja -setiäni. Joiden aikana (ainakin) runoteos oli tunnettu. (Pidemmältä nimeltään Alle Bedlegrannas Spegel, Eller En ynkeligh och bedröfweligh Tragoedia, om en stålt och högfärdigh Jungfrw, som heet Margaretha, Then icke hölt någon ärligh Man wara sin Lijke uthan wedersakade både en och annan, til thes hon fick behagh til en elaak Finne, som henne ömkeligen togh aff daga." )

Ja minkälainen suomalainen siinä esiintyi? "Vakka-Suomesta puukippojaan Tukholmaan kaupittelemaan saapunut", joka "käyttäytyy karkeasti" ja lopulta "puukottaa vaimonsa kuoliaaksi" ja pakenee oikeutta Suomeen, jossa elettiin köyhää elämää eli syötiin "nauriita ja ruumenkakkuja joka päivä".

"Stereotypioiden synty edellyttää, että niiden kohde on samalla kertaa sekä tuttu että jollain tapaa vieras." Vastaavasti Lambergin mielestä "Suomessa tunnettiin henkistä erillisyyttä suhteessa ruotsalaisiin" ja "suomalaisesta näkökulmasta ruotsalaisuus saattoi siis sekin rinnastua ulkomaalaisuuteen ja oli saattanut tehdä niin jo keskiajalla."

(Yritin googlata runoteoksen kantta kuvitukseksi. Ei onnistunut, mutta muuta rikastusta sentään. Runoteosta Lamberg oli käyttänyt artikkelin Perceptions of Finns and Ethnic Boundaries in Sweden during the Middle Ages and the Early Modern Era pohjana jo vuonna 2004 ja puhunut samoihin aikoihin aiheesta (suomeksi) Ruotsin radiossa. Ja kirjoittanut Kanavassa Google Books leikkeen perusteella veikaten. Sekä kirjassa Der Blick auf sich und die anderen: Selbst- und Fremdbild von Frauen und Männern in Mittelalter und früher Neuzeit : Festschrift für Klaus Arnold (2007)?)

Ei kommentteja: