keskiviikko 11. huhtikuuta 2012

Milloin maanjakohuhut alkoivat?

Vasta pari vuotta sitten törmäsin ensimmäistä kertaa maanjakohuhuihin. Todennäköisesti jossain sanomalehtiharhailussa ja mielikuvat jäivät hämäriksi. Yritetään parantaa tilannetta.

Aloitetaan Raimo Parikan lisensiaattityön osasta "Varo veli, topora yksin matkustaa" - Rahvas, vastarinta, politiikka. Sen yksi alaviite tuntuu tarjoavan alkupisteen aiheelle:
Jutikkalan mukaan maanjakohuhuja oli ollut jo 1880-luvulta lähtien:. Venäläisiä topografeja oli kuviteltu ”keisarin lähettämiksi maanmittareiksi, jotka jakaisivat maata tilattomille”. (Eino Jutikkala, Historiantutkijan sana, s. 191.) Kaikkea se tyhmä kansa uskoi.
Tästä alkupistettä voidaan kyllä hieman siirtää. Ruotsalaisessa sanomalehdessä Wermlands läns tidning on hakuuni osunut 16.8.1878 julkaistu maanjakohuhu-uutinen Suomesta. Siinä viitataan Satakunta-sanomalehteen, joten säästyn kääntämiseltä. Kyseinen uutinen löytyy numerosta 3.8.1878:
Kansantajuista valtioviisautta. Monien suurimpain kartanoiden alusväessä etelä-Hämeessä ja Satakunnassa on syntynyt huhu että Suomessa piankin pannaan käytäntöön "Venäjän valtakunnan laki," jonka mukaan herrain suuret tilukset jaettaisiin torpparien ja muonamiesten kesken tasan ainoastaan vähäistä lunastusta vastaan kruunulle "niinkuin Venäjälläkin kuuluu tapahtuneen uuden lain tultua". Tämä huhu on saanut vahviketta siitä, että monioissa kartanoissa on viime kevännä vähennetty työväkeä ja työpalkkoja, sekä keskeytetty tekeillä-olevia töitä. Laki luullaan astuvan voimaansa yhteydessä asevelvollisuuden kanssa.
Mutta tämäkään ei ollut huhun alkupiste Suomessa. Sillä noin vuotta myöhemmin (3.5.1879) Satakunta kertoo ilmiöstä hieman laajemmin:
Levottomuutta herättävä huhu. Vähintäänkin 20 vuotta on maassamme kulkenut semmoinen huhu, että Suomessa otetaan muka seurattavaksi uusi laki, jonka mukaan maat jaetaan tasan kaikille miehille, ja niistä maata nauttivista miehistä otetaan osa arvalla sotapalvelukseen. Lieneekö mainittu huhu reppu-ryssäin alkuun panema? He lienevät ainakin kansalle kertoneet, että Venäjällä otetaan arvalla sotaväkeä ja maata jaetaan mieslu'un mukaan. Onpa joku reppuryssä tiennyt kertoa Puolankin kohtalosta ja huomauttanut suomalaisille, että heilleki saattavat tulla pian toisellaiset olot, kuin nyt. Alussa ei meikäläisistä moni uskonut huhutun lain muutoksen mahdollisuutta, mutta sitte kun pitkän lepo-ajan perästä ruvettiin taas valtiopäiviä pitämään, ja tuli puuhia yhdestä ja toisesta lain muutoksesta, alkoivat ihmiset puhenna olevalle lorulle lainata yhä enemmän korviansa. Viime vuosina, kun on ollut puhetta asevelvollisuudesta, ovat huhut maanjaosta ruvenneet vieläkin enemmän liikkumaan. Nyt on asevelvollisuus-laki vahvistettu ja jokainen tietää sen tulevan pian käytäntöön. Monta miestä uskoo myös jo täytenä totena, että maan tasa-jako seuraa välttämättömästi asevelvollisuutta. Syntyypä miesten kesken väliin kovia kiistoja. Toiset väittävät perättömäksi koko maajakojuttua, toiset taas väittävät kiveen kovaan, että maanjako pannaan toimeen. Viime mainitut eivät tahdo saada mitenkään päähänsä, että asevelvollisuus ja maanjako omat kokonansa eri asiat. Tuskin voi uskoa, että puhenna olevassa piilisi mitään sosiallisuuden oireita; sillä ei irtainkaan näytä juuri toivovan maanjakoa; he vaan uskovat sen asevelvollisuuden luonnolliseksi ja välttämättömäksi seuraukseksi. Mutta vaikka saatetaankin olla jotenkin varmat siitä, ettei maanjakohuhulla ole mitään sukulaisuutta ajan vaarallisimman vihollisuuden, sosialismin kanssa, on usein mainittu huhu sentään tavallansa haitallinen. Ihmiset ovat sen vaikutuksesta vähän levottomia, moni vähätietoisempi maan-omistajakin saattaa sitä pelätä niin, että lyö laimiin maanviljelystänsä. Kukapa rupeaa parantamaan semmoista maata, jonka pelkää muutaman vuoden päästä pois vietävän. Tarpeen olisi, että kansalle laitettaisi semmoisia kirjasia, joissa helppotajuisesti selitettäisi maanomistusoikeutta sekä pelätyn maanjaon mahdottomuutta.
Ja tästä on vielä toiset 20 vuotta siihen, kun tunnetuimmat maanjakohuhut olivat liikkeellä keväällä 1899. Välivuosilta löytyy lukuisia sanomalehtijuttuja, Sanomia Turusta 28.05.1883 kertoo Jutikkalan mainitsemista venäläisistä maanmittareista.

Kommentteihin saa mielellään jakaa kirjallisuusvinkkejä näitä ennen vuotta 1899 kulkeneita huhuja koskien.

Ei kommentteja: